O-STA

Telekom Slovenije prejel mednarodni certifikat ISO 50001 za učinkovito upravljanje z energijo

Ljubljana, 23. januarja - Telekom Slovenije je danes prejel mednarodni certifikat ISO 50001, ki predstavlja standard, ki organizacijam omogoča, da učinkovito in dosledno upravljajo z energijo. V Telekomu Slovenije so ga prejeli zaradi uresničevanja zastavljene strategije trajnostnega razvoja na področju zmanjševanja porabe električne energije ter izboljšanja učinkovitosti rabe goriv za vozni park in ogrevanje.

Pridobitev mednarodnega standarda za upravljanje z energijo ISO 50001 predstavlja nadgradnjo doslej vpeljanih sistemov ravnanja z okoljem, ki so jih v Telekomu Slovenije uvedli v letih 2012 in 2013. "Poraba energije v telekomunikacijah sodi med ključne okoljske vidike, zaradi česar smo se v Telekomu Slovenije tudi odločili za vpeljavo sistema učinkovitega ravnanja z energijo, od katerega pričakujemo omejevanje porabe energije in povečanje stroškovne učinkovitosti. Hkrati s tem pa uvedba standarda ISO 50001 prinaša tudi zaveze za prihodnje delovanje na tem področju," ob tem pravi Zoran Janko, član uprave Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije je v obdobju od leta 2011 do leta 2013 porabo električne energije zmanjšal za približno 5 odstotkov.

Skladno z načeli trajnostnega razvoja v Telekomu Slovenije razvijajo dolgoročno vzdržno poslovanje in odgovorno upravljajo ekonomske, družbene ter okoljske vplive svojega delovanja. Ob tem izvajajo številne aktivnosti, hkrati pa se morajo k spoštovanju veljavnih zakonskih zahtev in najboljše prakse s področij ravnanja z energijo in okoljem ter povezanih področij zavezati tudi vsi njegovi dobavitelji.

Hkrati s tem v Telekomu Slovenije potekajo tudi aktivnosti za uvedbo sistema upravljanja varovanja informacij ISO 27001 in sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja ISO 22301.

Fotografiji:

01 - Igor Likar, direktor Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje - SIQ, je certifikat ISO 50001 predal Zoranu Janku, članu uprave Telekoma Slovenije

02 - od leve proti desni: Jure Bezovšek (Telekom Slovenije), Igor Likar (SIQ), Blanka Kaker (SIQ), Zoran Janko in Andrej Andoljšek (Telekom Slovenije)

Foto: Arhiv Telekoma Slovenije