O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja: "Molekularni dialog med iznajdljivima nasprotnikoma: rastlino in patogeno bakterijo"

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja: Dr. Magdalena Krzymowska (Laboratory of Plant Pathogenesis, Institute of Biochemistry and Biophysics, Warsaw, Poland)

"Molekularni dialog med iznajdljivima nasprotnikoma:

rastlino in patogeno bakterijo"

Predavanje bo v sredo 5.2.2014, ob 15.00 uri,

v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B2.

Povzetek predavanja:

Bakterija Pseudomonas syringae pv. phaseolicola je povzročiteljica mastne pegavosti navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.). Podobno kot druge patogene Gram negativne bakterije, bakterija P.syringae v gostiteljske celice vnaša dejavnike virulence tipa III. Ti povečajo patogenost bakterije in onemogočajo prepoznavanje le-te s strani gostiteljskih celic. Ta koncept je še posebej dobro ponazarja HopQ1, ki pospeši razvoj bolezni pri fižolu in paradižniku. Vendar pa rastline rodu Nicotiana ta efektor zaznajo in se na njegovo pristnost odzovejo. Mehanizem tega procesa še ni poznan.

Z raziskavami smo ugotovil, da se po specifični fosforilaciji HopQ1 poveže s proteini 14-3-3 gostitelja. Gre za ohranjeno družino proteinov, ki lahko regulirajo svoje interaktorje. Z uporabo metode FRET-FLIM smo potrdili interakcijo med proteinoma HopQ1 in 14-3-3a. Mutacija, ki prepreči njuno vezavo vpliva na stabilnost in razporeditev efektorja v gostiteljski celici, hkrati pa nekoliko oslabi rast bakterije v rastlinah fižola. Zanimivo pa je, da ta mutacija ne spremeni prepoznavanja efektorja v rastlinah tobaka, kar kaže na prisotnost ločenih virulenčnih in avirulenčnih dejavnikov. Sedanje raziskave so usmerjene v analizo strukture monomernih in oligomernih oblik HopQ1 in kompleksov HopQ1-14-3-3a z uporabo tehnik MALS (multiangle light scattering analysis), SAXS (small angle X-ray scattering), velikostne izključitvene kromatografije ter molekularnega modeliranja.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!