O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Stanje se umirja, posebna previdnost je potrebna zaradi padajočega ledu

Velenje, 6. februar 2014 - Danes ob 9. uri se je velenjski krizni štab, če bo vse po sreči, v polni sestavi v tem tednu sestal predvidoma zadnjič. Po poročanju poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev, predstavnikov vzdrževalcev cest, civilne zaščite, Policijske postaje Velenje, Rdečega križa in Zdravstvenega doma Velenje se razmere v Velenju počasi normalizirajo.

Vse lokalne in državne ceste so sedaj prevozne. Vse ceste, po katerih poteka šolski prevoz, bo pregledala posebna komisija, ki bo ocenila, ali so ceste dovolj varne. Jutri v mestni občini Velenje organiziranega šolskega prevoza še ne bo, predvidevamo pa, da bo tudi šolski prevoz po ustaljenem voznem redu povsod stekel v ponedeljek.

Pouk sicer v vseh velenjskih šolah poteka kot običajno, do nadaljnjega pa so izostanka od pouka opravičeni vsi učenci, ki zaradi izrednih razmer še vedno ne morejo v šolo.

Tudi varstvo predšolskih otrok je zagotovljeno v vseh enotah Vrtca Velenje, razen v enoti Cirkovce (otroke, ki obiskujejo to enoto, lahko starši pripeljejo v enoti Jurček in Tinkara).

Gasilske enote, zimska služba, predstavniki Slovenske vojske in gozdarji danes še vedno s številnimi ekipami odstranjujejo podrta drevesa in polomljene veje. Gasilci dežurstva zagotavljajo tudi ponoči. Danes in jutri se bodo po navodilu župana posvetili predvsem strugam ter bregovom vodotokov, da v čim večji meri preprečimo možnost poplav ob morebitnih nadaljnjih padavinah in taljenju ledu ter snega.


Delavci podjetja Elektro Celje in njihovi zunanji sodelavci se prav tako še vedno izjemno trudijo, da bi čim prej odpravili vse okvare na električnem omrežju. Trenutno ima težave z dobavo električne energije le še nekaj gospodinjstev na območjih Cirkovc, Pake in Sela. V podjetju Elektro Celje sicer opozarjajo, da v naslednjih dneh povsod še lahko prihaja do kratkotrajnih izpadov električnega toka, vendar gre v teh primerih za prehodne težave, ki največkrat trajajo manj kot uro ali dve.

Agregate, ki jih je kupila Mestna občina Velenje, ekipe civilne zaščite v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti in Rdečega križa premeščajo z območij, kjer so prebivalci že priključeni na omrežje, tja, kjer jih najbolj potrebujejo.

Danes bomo v Velenju označili in za prehod zaprli še nekaj območij, večinoma v mestnem središču. Občanke in občane pozivamo, da zaradi lastne varnosti te zapore upoštevajo, saj je hoja pod drevesi in ob objektih lahko izjemno nevarna. Prav tako občanke in občane pozivamo, da so pozorni in previdni tudi na cesti, saj sneg in led lahko padata tudi s streh neočiščenih avtomobilov.

Telefonska številka Civilne zaščite Mestne občine Velenje, na katero lahko občanke in občani še vedno sporočajo vse informacije v zvezi s posledicami izrednih vremenskih razmer v naši občini, in težave, s katerimi se morebiti srečujejo, je: 041 793 645.