O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Določena zemljišča za gradnjo stavb

Velenje, 6. februar 2014 - Mestna občina Velenje je v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (UL RS, št. 50/06 s sprem.) in na podlagi Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo stavb (UL RS, št. 66/2013) določila za gradnjo stavb primerna zemljišča na območju mestne občine Velenje.

Skladno z zakonodajo so to stavbna zemljišča (določena v prostorskem načrtu občine), na katerih je gradnja stavb dejansko mogoča oziroma glede na prostorske, naravne in druge pogoje dopustna.

Podatke o za gradnjo primernih zemljiščih smo posredovali Geodetski upravi Republike Slovenije, ki je popravila vrednost teh zemljišč, tako da je ta skladna z modeli vrednotenja.

Občani, ki se z določitvijo obsega zemljišč za gradnjo stavb ne strinjajo, lahko podajo pobudo za ponovni pregled zemljišč.

Vlogo, s pomočjo katere se lahko poda pobuda, občanke in občani dobijo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje; kletni prostori) ali pa na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (e- občina/e-vložišče).