O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Velenje, 7. februar 2014 - V torek dopoldne so se članice in člani Sveta Mestne občine Velenje med drugim seznanili tudi s Poročilom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2013 ter sprejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje v obdobju od leta 2010 do vključno leta 2017.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik je svetnicam in svetnikom predstavil Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2013. Kljub temu da smo krajane o tem, kako pomembna je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav, obveščali tudi s pomočjo predsednikov krajevnih skupnosti, je bilo interesa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav malo. Tako smo, skladno z razpisom v višini 500 evrov, v lanskem letu sofinancirali izgradnjo le dveh malih komunalnih čistilnih naprav.

Ker vse od leta 2010 za prijavo na razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ni bilo veliko interesentov, skušamo s spremembo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje v obdobju od leta 2010 do vključno leta 2017, ki predvideva zvišanje vrednosti na podlagi razpisa dodeljenih sredstev, občane še bolj spodbuditi za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.