O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Obisk ministrice Tine Komel

Velenje, 10. februar 2014 - Danes dopoldan je Velenje obiskala ministrica brez resorja, odgovorna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.

V protokolarni sobi Mestne občine Velenje sta ministrico in vodjo ministričinega kabineta v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Sandija Bonaco sprejela župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktorica občinske uprave Andreja Katič. Srečanja sta se udeležila tudi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Jožef Kavtičnik in Srečko Meh.

Ministrica je uvodoma povedala, da je seznanjena z veliko škodo, ki jo je območje velenjske občine utrpelo ob nedavni ledeni ujmi. Župan je na kratko opisal razmere ter izrazil zadovoljstvo nad hitrim, učinkovitim in odlično organiziranim ukrepanjem civilne zaščite in prostovoljnih gasilskih društev ter vseh drugih, ki so bili vključeni v delo na terenu. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je krizni štab prvič sklical že v soboto, 1. februarja, nato pa so se večkrat dnevno sestajali vse do petka, 7. februarja. Življenje se zdaj počasi vrača v običajne tirnice, a dela in stroškov z odpravljanjem posledic naravne nesreče bo še ogromno.

V nadaljevanju so udeleženci srečanja spregovorili še o nekaterih drugih aktualnih temah, nato pa so se posvetili področju sodelovanja slovenskih občin z mesti in občinami v tujini, predvsem s tistimi v zamejstvu. Tovrstno sodelovanje tudi s sofinanciranjem preko javnih razpisov podpira tudi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Mestna občina Velenje z lokalnimi skupnostmi iz tujine dobro sodeluje, bodisi na podlagi sporazumov o partnerstvu, prijateljstvu in sodelovanju bodisi v okviru različnih projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije. Ministrici smo podrobneje predstavili predvsem sodelovanje med Velenjem in enim od njegovih partnerskih mest - italijanskim Vidmom (Udine) ter sodelovanje velenjske občine in njenih izobraževalnih institucij z mesti, občinami in šolami na avstrijskem Koroškem.