O-STA

Obvestilo in poziv Ustanove Franca Rozmana - Staneta

Uprava ustanove Franca Rozmana­ - Staneta je na zadnji seji končno lahko potegnila črto pod kulturno-humanitarno prireditev "Samo en cvet �..." Prireditev, ki so jo številni gledalci, tako tisti v prepolni dvorani 10. junija, kot oni pri televizijskih in radijskih sprejemnikih, opisali z besedo "enkratna", je bila tudi finančni uspeh. S prispevkov je sodelovalo 21 sponzorjev, nekateri so prispevali v materialu, ostali z denarjem; finančni prispevki so dosegli vsoto 8.250.000 tolarjev. Sponzorstvo naj ne bi bilo samo finančna podpora, ampak vračanje uslug, "plačilo" za prispevek k oblikovanju javne podobe dajalca; zato je ugotovitev, da nihče od sponzorjev ni imel pripomb na to, kako je ustanova izpolnila obveznosti iz sponzorskih pogodb, kar pomeni, da se je ustanova predstavila kot soliden poslovni partner. Delež je primaknilo tudi Ministrstvo za kulturo. Posamezniki so s plačilom vstopnic 768.000 tolarjev in s prostovoljnimi prispevki dodali še 1.702.000 tolarjev. Skupni prihodek prireditve je bil 11.224.000 tolarjev.

Izdatki - najem dvorane, tiskanje vstopnic, plakatov, programskih listov, celostna podoba, stroški tehničnih in umetniških sodelavcev itd. so znašali, skupaj z davki, 6.055.714 tolarjev. Čisti dohodek prireditve je torej 5.168.285 tolarjev, kar je za tovrstne prireditve lep uspeh.

Ne gre pa pozabiti tudi drugih, nematerialnih koristi prireditve. Predvsem, ustanovi so se v tem času pridružili trije novi ustanovitelji: društvo TIGR, veteransko združenje Sever in združenje slovenskih častnikov. Nič manj pomembno ni, da je ustanova dobila svoje ambasadorje - poimenovali so jih "glasniki dobre misli", to so znane javne osebnosti: igralka Jerca Mrzel, pevec Zoran Predin, pesnik Ivan Minatti, akademik Matjaž Kmecl, naslovni škof Vekoslav Grmič ter športnik Peter Mankoč. Njihova moralna podpora je neprecenljiva.

Organizatorji so obljubili, da bo čisti dohodek namenjen socialnim programom ustanove. Da bi skrajšala in olajšala pot prosilcev do ustrezne pomoči, je uprava ustanove tudi spremenila merila za dodeljevanje pomoči. Ustanova Franca Rozmana - Staneta lahko dodeli pomoč:

- za premagovanje posledic elementarnih in drugih hujših nesreč

- za zdraviliško zdravljenje kot prispevek za hotelski del zdraviliškega zdravljenja, če je prosilcu po predpisih odobren medicinski del, hotelskega pa ne more plačati sam

- kot izredni prispevek za omilitev socialne stiske, ki je nastala zaradi izrednih družinskih razmer prosilca ali njegovih otrok (npr. prevzem skrbi za osirotele vnuke, pomoč za zdravljenje v tujini, kadar stroškov ne krije v celoti zdravstveno zavarovanje, hujša bolezen v družini, daljša brezposelnost, zdravljenje zasvojenosti itd.).

Naj dodamo še, da vloge za pomoč zbirajo območna združenja ZB, društva vojnih invalidov in invalidov vojn.