O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014

Velenje, 26. februar 2014 - Mestna občina Velenje je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 14, ki je izšel v petek, 14. februarja 2014, objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014.

Za javni razpis Mestna občina Velenje namenja 200.000 evrov, in sicer za: sofinanciranje naložb v gospodarstvo, sofinanciranje novih zaposlitev in sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem središču. Nanj se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala ter srednje velika podjetja.

Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (priložnosti/javne objave).

Prijavitelji morajo vloge oddati do 18. aprila 2014 na naslov Mestna občina Velenje - vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje.