O-STA

Skupina Telekom Slovenije v letu 2013 dosegla za 17 odstotkov višji čisti dobiček

Ljubljana, 27. februarja - Skupina Telekom Slovenije je v letu 2013 dosegla čisti poslovni izid v višini 52,3 milijona evrov, kar je za 17 odstotkov več od doseženega v letu 2012. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 799,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3,9 milijona evrov več kot v letu 2012. Nerevidirano poročilo o poslovanju je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Nadzorni svet je na mesto direktorja družbe GVO s pričetkom mandata 1. 3. 2014 za obdobje štirih let imenoval Boruta Radija.

V letu 2013 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 52,3 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 7,7 milijona evrov oz. za 17 odstotkov več od doseženega v letu 2012. Poslovni prihodki leta 2013 so znašali 799,2 milijona evrov, kar je za 3,9 milijona evrov več kot v letu 2012. EBITDA v letu 2013 je bil 237,8 milijona evrov oz. za odstotek nižji kot v letu 2012, delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje pa dosega 30,5-odstotni delež. Neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije znaša 341,5 milijona evrov in je za odstotek nižji kot v letu 2012.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2013 za naložbe namenila skoraj 111 milijonov evrov. "Nenehen razvoj in vedno večja pričakovanja uporabnikov od nas zahtevajo stalno vlaganje v inovativne tehnologije in razvoj novih produktov, s čimer ohranjamo in krepimo svoj položaj na zahtevnem trgu. V Sloveniji smo v letu 2013 nadaljevali z intenzivno izgradnjo mobilnega omrežja četrte generacije LTE, s katerim storitve najhitrejšega prenosa podatkov omogočamo že prek 55 odstotkom prebivalcev, visoko stopnjo zaupanja uporabnikov pa dosegamo z odprtostjo, prilagodljivostjo ter nadgradljivostjo izdelkov, storitev in privlačnih vsebin. Skupina Telekom Slovenije ostaja najbolj celovit ponudnik telekomunikacijskih storitev v regiji jugovzhodne Evrope, nadaljnja strategija pa temelji na zagotavljanju tehnološko naprednih in sodobnih storitev uporabnikom. K uresničevanju tega cilja bo pomembno prispevalo tudi naše lastno regionalnega optično omrežje, katerega izgradnjo smo dokončali v minulem letu," pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

V letu 2013 je družba Ipko kot prvi operater na Kosovu uporabnikom omogočila uporabo tehnologije 3G, s katero je konec leta pokrivala že skoraj dve tretjini prebivalcev, družba One pa je ob koncu leta s signalom digitalne televizije pokrila že skoraj 95 odstotkov gospodinjstev v Makedoniji, s čimer je presegla zastavljeni cilj 80-odstotne pokritosti, ob tem pa je v lanskem letu pridobila tudi dodatne frekvence, ki ji omogočajo uvedbo mobilnih tehnologij četrte generacije LTE 4G. Družba Blicnet je konec leta 2013 na trgu Bosne in Hercegovine uporabnikom ponudila tudi storitve mobilne telefonije, s čimer je postala eden izmed operaterjev, ki na trgu BiH uporabnikom ponujajo celovite telekomunikacijske storitve - širokopasovne storitve, fiksno in mobilno telefonijo ter televizijo.

V Skupini Telekom Slovenije so v letu 2013 dosegli rast števila priključkov. Tako se je število mobilnih uporabnikov povečalo za 5,2 odstotka, in sicer na 2.206.010 priključkov, fiksnih širokopasovnih priključkov za 1,4 odstotek, in sicer na 345.668 priključkov, za 14,8 odstotkov, na 322.842 priključkov, pa se je povečalo tudi število TV-priključkov.

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2014 načrtujejo 63 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 212 milijonov evrov EBITDA ter do 137 milijonov evrov naložb.