O-STA

Zvijezda d.o.o. - Sporočilo za javnost

Zvijezda podjetje za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o, Janežičeva 12, 1000 Ljubljana, je s trga in od potrošnikov odpoklicalo živilo - Zvijezda extra delikatesna margarina 250g, rok uporabe 5.4.2014, ker je bilo ugotovljeno, da ima margarina neprimeren izgled površine, ki daje vtis nečistoče, kar pomeni, da je izdelek neprimeren za potrošnika.

Način odpoklica, povrnitev škode kupcem in ravnanje z živilom, je objavljeno na prodajnih mestih pri posameznem trgovcu.