O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Za večjo varnost v cestnem prometu

Velenje, 10. marec 2014 - Mestna občina Velenje veliko pozornosti namenja aktivnostim za urejanje prometa. Z različnimi ukrepi poskušamo vsem udeležencem v prometu zagotavljati varnost, še posebej pa želimo zaščititi pešce, ki so najbolj ranljiva skupina. S toplimi in daljšimi pomladanskimi dnevi se bo pričela tudi sezona motoristov, ki bo še povečala število udeležencev v cestnem prometu. Vsem voznikom svetujemo, naj bodo previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti. Posebno pozornost naj namenjajo otrokom, ki so najbolj izpostavljena skupina udeležencev v prometu.

S tem namenom izvajamo različne ukrepe, ki umirjajo promet in izboljšujejo razmere v cestnem prometu. Med drugim izvajamo meritve hitrosti na Partizanski, Šaleški, Kidričevi, Kosovelovi cesti in Cesti Simona Blatnika. Meritve opravljamo z enim radarjem, ki ga prestavljamo. Lokacije, kjer izvajamo meritve hitrosti, smo določili na podlagi pobud, ki smo jih prejeli od občanov, predstavnikov krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter predstavnikov šol. Pri izboru lokacij smo upoštevali tudi podatke policistov, ki so izpostavili mesta, ki predstavljajo večjo možnost, da lahko pride do prometne nesreče. Na več mestih smo postavili opozorilne table in merilnike hitrosti, ki voznike opozarjajo v primeru prekoračitve dovoljene hitrosti. Tudi Policijska postaja Velenje ocenjuje, da se je z uvedbo sistema nadzora hitrosti zmanjšalo število prometnih nesreč.

Z uvedbo brezplačnega mestnega potniškega prometa "Lokalca" smo občankam in občanom omogočili varen prevoz in hkrati pomembno prispevali k prometni razbremenitvi mestnega središča. Vsako leto dopolnjujemo mestno kolesarsko omrežje. Načrtujemo tudi izdelavo kolesarske poti Huda luknja. Velenjčani so zelo dobro sprejeli in vse pogosteje uporabljajo tudi avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles BICY.

Posebno skrb namenjamo tudi urejanju mirujočega prometa, saj vsem občankam in občanom ter obiskovalcem omogočamo brezplačno parkiranje (24 ur na dan, vse dni v letu) v garažni hiši nakupovalnega centra Mercator, kjer je v kletnih prostorih 330 parkirnih mest. Gradimo tudi novo dvoetažno parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Velenje.

Tudi v prihodnje bo Mestna občina Velenje uvajala ukrepe, ki bodo umirjali promet v mestnem središču. Vse udeležence v prometu pa pozivamo, da sami čim bolje poskrbijo za varnost v cestnem prometu. Priporočamo, da vozniki med vožnjo ne uporabljajo mobilnih naprav, da hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, da ne vozijo pod vplivom alkohola, da redno uporabljajo varnostni pas itd.