O-STA

Pravila spremljanja predsedniških in lokalnih volitev v servisu STA

Slovenska tiskovna agencija, d.o.o., Ljubljana, Tivolska cesta 50, na podlagi 5. člena Zakona o volilni kampanji objavlja pravila za predstavitev kandidatov in političnih strank ter njihovih programov za predsedniške in lokalne volitve, ki bodo 10. novembra, v servisu STA.

1. STA bo v času predvolilne kampanje, ki se bo začela 11. oktobra, s prispevki v svojem rednem servisu po izboru v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in z uredniško politiko agencije v posameznih vesteh in v posebnih blokih vesti enakopravno spremljala kandidate, njihove programe in njihovo dejavnost v predvolilni kampanji.

2. STA v svojem rednem servisu ne bo objavljala volilnih propagandnih sporočil.

3. Naročena volilna propagandna sporočila bo STA objavljala v svojem posebnem servisu O-STA v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku tega servisa. Splošni pogoji in cenik so objavljeni na spletni strani http://o-sta.sta.si.

4. Rezultate raziskav javnega mnenja bo STA objavljala v skladu s 4. členom Zakona ovolilni kampanji, ki med drugim pravi, da je obvezna navedba izvajalca, metodologijein naročnika raziskave ter da sedem dni pred volitvami objava raziskav javnega mnenjao kandidatih, listah kandidatov in strankah ni dovoljena.

5. STA nima vpliva na objavo informacij v servisih in občilih naročnikov agencijskegaservisa, ki imajo za spremljanje volitev svoja pravila.

6. Ta pravila se objavijo na spletni strani www.sta.si.

Tadeja Šergan, odgovorna urednica STA

Igor Vezovnik, direktor STA