O-STA

Objavljen razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Velenje, 11. marec 2014 - Mestna občina Velenje je v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je izšel v petek, 7. marca 2014, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2014. Razpis je objavljen tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (v rubriki Priložnosti/Javni razpisi).

Finančna sredstva so namenjena za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (ukrep 1), pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2), zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 3) in za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4). Skupna višina razpisanih sredstev znaša 27.370 evrov, od tega 25.670 evrov za ukrepe 1, 3 in 4 ter 1.700 evrov za ukrep 2.

Do sredstev so upravičeni: kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov (za ukrepa 1 in 2); registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije; organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (za ukrep 3) ter nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (za ukrep 4).

Rok za oddajo vlog za ukrepe 1, 3 in 4 je do 11. aprila 2014, razpis za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2) pa se zaključi 29. avgusta 2014.

Pri ukrepu 1 so v letošnjem razpisu namenjena finančna sredstva tudi za nakup kmetijske priklopne mehanizacije in opreme, potrebne za delo v gozdu (za gozdarske vitle, motorne žage in gozdarske prikolice).

V lanskem letu je Mestna občina Velenje upravičencem na podlagi Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja izplačala 20.075 evrov, in sicer največ, 13.644 evrov, za investicije v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo. Za sofinanciranje zavarovalnih premij za živali smo izplačali 1.435 evrov, za podpore društvom s področja kmetijstva 3.246 evrov ter 1.750 evrov za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje