O-STA

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! v Ljubljani je pokazal, da si mladi želijo biti slišani in upoštevani!

Ljubljana, 17. marec - V četrtek, 14. in petek, 15. marca 2014 je v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže MaMa ter v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji in Mladinskim svetom Ljubljana, potekal projekt Dialog mladih 2.0: Vključujemo! v duhu sprememb in z namenom, da bo glas mladih bolj slišan in upoštevan.

Na dvodnevnem srečanju so mladi iz Ljubljane, pridružili so se nam tudi mladi iz programa PUM, ki prihajajo iz Zavoda BOB, izoblikovali šest konkretnih ukrepov s področij mobilnosti, izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske problematike in mladinskega organiziranja. Po metodah skupinskega dela so mladi svoje želja in predloge oblikovali v konkretne ukrepe: Izboljšanje sistema vstopanja in izstopanja v sklopu ljubljanskega potniškega prometa, ureditev prednostnih list neprofitnih občinskih stanovanj mladim, vzpostavitev mladinskega centra K'dogaja v centru mesta, izobraževalne gledališke delavnice in predstave s humanitarno noto, vzpostavitev sistema pripravništva takoj po koncu študija, ter zagovornik dijakov. Vsi ukrepi odgovarjajo na konkretne potrebe mladih iz Mestne občine Ljubljane.

Zbrane je na začetku pozdravil ljubljanski župan Zoran Jankovič, nato pa so pobudam mladih pozorno prisluhnili politični odločevalci ter drugi pomembni akterji iz lokalnega in nacionalnega okolja. Dialog z mladimi so ustvarjali:

· Mag. Mateja Demšič - vodja Oddelka za kulturo in vodja Urada za mladino MOL

· Matevž Frangež - poslanec državnega zbora

· Andrej Čuš - poslanec državnega zbora

· Sandi Meke - Zavod za zaposlovanje, pisarna za delodajalce

· Mag. Jurij Snoj - direktor OS Ljubljana

· Marta Turk - Gospodarska zbornica Slovenije

Odločevalci so bili zelo zadovoljni z ukrepi, ki so jih predstavili mladi. Presenečeni so bili nad izzivi in težavami s katerimi se mladi soočajo v svojem vsakodnevnem življenju. V razpravah so bili izjemno konstruktivni in zavzemali se bodo za uresničevanje omenjenih ukrepov, predvsem pa za soodločanje mladih v procesu oblikovanja ukrepov, ki zadevajo mlade.

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! je projekt, ki spodbuja ustvarjanje skupnih idej in ukrepov za večjo participacijo mladih v slovenski družbi, še posebno pozornost pa namenja pereči tematiki družbenega vključevanja mladih.