O-STA

Prihodnje leto bo predvidoma nehala delovati Podružnica Trst

Kot smo že večkrat poročali, je NLB Skupina v procesu temeljitega prestrukturiranja. Temeljni cilj tega procesa je, da bomo v največji slovenski banki v čim krajšem času spet dosegli poslovno stabilnost in dologoročno sposobnost izvajanja bančne dejavnosti brez državne pomoči. V tem procesu je banka dolžna v skladu z zavezami Republike Slovenije izpolnjevati in uresničiti v določenih primerih tudi zelo občutljive ukrepe. Eden izmed takšnih je tudi odločitev o postopnem zaprtju Podružnice Trst.

Rebublika Slovenija je v zadnjem obdobju NLB večkrat dokapitalizirala, nazadnje v okviru izrednih ukrepov konec leta 2013, za kar je skladno z evropsko zakonodajo prejela odobritev Evropske komisije. Ob tem je Republika Slovenija v procesu, kot ga določajo evropska pravila o dodeljevanju državne pomoči bankam, kot lastnica banke sprejela jasne omejitve in zaveze glede NLB. Mednje sodi tudi opredelitev nestrateškega dela dejavnosti naše bančne skupine ter načrt ukinjanja nestrateških dejavnosti, kamor je bila uvrščena tudi tržaška podružnica.

V Podružnici Trst se obseg poslovanja vztrajno zmanjšuje že vse od leta 2007. Od leta 2010 posluje z izgubo, od 2013 pa celo z negativnim rezultatom iz tekočega poslovanja pred slabitvami. Zato se je postopek postopnega in s strankami usklajenega zaprtja komercialnega poslovanja Podružnice Trst že začel in se bo predvidoma zaključil do sredine leta 2015.

V tem času je vsa naša pozornost usmerjena k temu, da NLB čim prej znova utrdimo in omogočimo njeno uspešno poslovanje in prihodnji razvoj. Kljub neobhodnim spremembam bomo v banki z vso skrbnostjo in odgovornostjo obravnavali vse zaposlene v podružnici, aktivno sodelovali s predstavniki lokalnega okolja, naša največja pozornost pa bo v celotnem procesu namenjena strankam.