O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Čiščenje gozdov v lasti Mestne občine Velenje

Velenje, 19. marec 2014 - Mestna občina Velenje je lastnica nekaj hektarjev gozdnih površin. V letošnjem februarju je žledolom naredil veliko škode tudi v občinskih gozdovih, ki jih bomo, skladno z odločbami pristojnega Zavoda za gozdove Slovenije, tudi očistiti.

Pozivamo vse izvajalce, ki imajo registrirano dejavnost sečnje in spravila lesa, da na Mestno občino Velenje oddajo Vlogo za izdajo soglasja za izvedbo sanitarne sečnje, čiščenja gozdov v lasti Mestne občine Velenje, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (e-občina/e-vložišče/obrazci).

Prav tako pozivamo občane, lastnike gozdov, ki mejijo na gozdove v lasti Mestne občine Velenje, ali se nahajajo v njihovi neposredni bližini, da z oddajo vloge izkažejo interes za čiščenje gozdov v lasti Mestne občine Velenje za leto 2014. Čiščenje gozdov zajema spravilo suhih dreves in njihovih ostankov.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete Mojco Kodrič iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje na telefonsko številko 03 8961 690 ali pošljete elektronsko sporočilo na naslov mojca.kodric@velenje.si.