O-STA

Klasje Celje začelo s tekočim pozitivnim poslovanjem

Celje, 29. septembra - Sanacijski ukrepi, usmerjeni predvsem k zniževanjem stroškov in povečevanju produktivnosti v Klasju Celje, ki daje kruh več kot 460 delavcem, so začeli rojevati prve sadove. Družba, ki jo vodi predsednik uprave Matjaž Pavčič, že drugi mesec zapored posluje pozitivno. Zato se je Matjaž Pavčič odločil, da bo po polovici leta, ko so delavci prejemali za desetino nižje plače od izračunov po določilih kolektivne pogodbe, Klasje Celje izplačalo polne plače vsem sodelavcem. Kako bo v prihodnosti poplačana razlika, ki pripada delavcem za obdobje, ko so pomagali prebroditi očitno najtežje poslovno obdobje v zgodovini Klasja, se bodo reprezentativni sindikati (Sindikat pekov Slovenije in Sindikat Kmetijsko živilske industrije) z upravo pogodili v naslednjih tednih, o predlaganih rešitvah pa se bo izjasnil tudi nadzori svet družbe.

"V tem obdobju je najbolj pomembno, da nadaljujemo z vzdrževanjem pozitivne ekonomike našega poslovanja. V preteklih mesecih smo namreč izjemno veliko pozornosti namenjali vsem oblikam zniževanja stroškov proizvodnje, ob hkratnem intenzivnem trženju palete naših izdelkov. Zahvaljujoč kakovosti kruha in drugih pekarskih izdelkov iz proizvodnje Klasja Celje si zagotavljamo boljši tržni položaj, veliko prizadevanj pa posvečamo tudi pridobivanju novih kupcev naših kvalitetnih proizvodov," izpostavlja v današnji izjavi za javnost predsednik uprave Klasja Matjaž Pavčič in dodaja, da je veliko pozornosti v preteklem obdobju bilo namenjene tudi notranji reorganizaciji Klasja Celje. Tudi zaradi tega so se poslovni rezultati obrnili k pozitivnemu poslovanju, ki ne sme ostati zgolj izjema, ampak pravilo.

Predsednik uprave Klasja Celje, Matjaž Pavčič, ki je uspel usmeriti poslovanje Klasja k pozitivnim izzidom, opozarja, da bo sanacija družbe trajala še nekaj časa. Izkoreniniti je namreč potrebno glavne razloge za bremena, ki tekoče poslovanje Klasja obremenjujejo še iz preteklosti. Gre predvsem za odplačevanje kreditov za naložbe, ki niso neposredno prispevale k posodobitvam tehnološkega procesa.

ZA OKVIR:

Pred dobrim mesecem je Klasje Celje pridobilo pomembno naročilo za kekse najvišje kakovosti in z velikim obsegom ročnega dela so v keksarni morali vzpostaviti spremenjeno organizacijo dela. Sodelavci iz tega oddelka Klasja Celje so že več tednov delali tudi ob sobotah, zato so se njihovi kolegi iz upravnih služb, na pobudo predsednika uprave, Matjaža Pavčiča, odločili, da jim bodo ta vikend pomagali pri premagovanju najtežjih del. Odziv je bil nadpovprečno velik, saj je v proizvodnji delalo več kot dve tretjini sodelavcev iz upravnih služb ter tudi na ta simbolični način prispevalo k hitrejši sanaciji Klasja Celje, ki bo v naslednjih mesecih terjala še nekaj ukrepov za znižanje stroškov proizvodnje ter usmeritev v akumulativne pekarske programe. Klasje Celje namreč odločno utrjuje svojo vizijo postati najpomembnejši oskrbovalec kruha in peciva v osrednji Sloveniji.