O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2013

Velenje, 1. april 2014 - Vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Drago Martinšek je članicam in članom Sveta Mestne občine Velenje na torkovi 26. seji predstavil Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2013.

V minulem letu so izvedli več preventivnih programov: nasilje in droge med mladimi, družinsko rekreacijo v 5 enotah Vrtca Velenje, srečanja staršev v programu Otroci so naše največje bogastvo, predavanje za starše Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči, mladinske delavnice, ki se izvajajo preko Centra za socialno delo Velenje in terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog, ki ga izvaja javni zavod Socio iz Celja.

V preteklem letu so strokovni delavci izvedli tudi več kot 50 "stikov" z občankami in občani Mestne občine Velenje. Strokovne delavce so obiskovali tudi uporabniki, ki imajo stalno bivališče v občinah Dravograd, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Šoštanj in Žalec, kar kaže na povečan obisk uporabnikov na našem območju.

Medobčinska LAS za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje je v minulem letu sodelovala tudi na prireditvi ob občinskem prazniku "Velenje se predstavi", ko so na Titovem trgu, skupaj s Športno zvezo Velenje, izvedli že tradicionalno preventivno akcijo Tek očkov, s katero želijo poudariti pomen očeta pri vzgoji in druženju z otroki. Teka očkov se je lani udeležilo rekordno število udeležencev, in sicer 381 tekačev, od tega 141 očkov in 240 otrok (144 udeležencev več kot v letu 2012).

Podprli so tudi delovanje Društva "Projekt Človek", v okviru katerega je v začetku meseca septembra 2013 v Centru za socialno delo Velenje pričela z delom strokovna delavka za pomoč zasvojenim. Svetovanje in pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti poteka vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 13. do 17. ure.

Mestna občina Velenje je tudi v preteklem letu podpisala najemno pogodbo za souporabo prostorov v Mestni četrti Desni breg za potrebe delovanja Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko Šent-a in ga je v preteklem letu obiskovalo 60 uporabnikov.

Mestna občina Velenje je v letu 2013 za področje LAS - Program za boj proti drogi namenila sredstva v višini 9.524 evrov in bo tudi v prihodnje podpirala projekte, ki delujejo preventivno na področju preprečevanja zasvojenosti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje