O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Obisk Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke

Velenje, 15. april 2014 - Včeraj popoldne so Mestno občino Velenje obiskali člani Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke (SDS) - Jože Tanko, vodja poslanske skupine; Jožef Jerovšek; Zvonko Lah; mag. Marko Pogačar; Mateja Pučnik in Franc Sever, svetnik Mestne občine Velenje in predsednik Mestnega odbora SDS Velenje.

Goste so sprejeli župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, podžupana Mestne občine Velenje dr. Franc Žerdin in Srečko Korošec, direktorica občinske uprave Andreja Katič, vodja kabineta župana Mestne občine Velenje mag. Saša Sevčnikar, vodje uradov Mestne občine Velenje (Anton Brodnik, mag. Branka Gradišnik, Amra Kadrič, Alenka Rednjak), vodja investicij v Mestni občini Velenje Maksimiljan Arlič in Karla Sitar, vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo.

Na srečanju je vodstvo Mestne občine Velenje predstavilo občino, delovanje občinske uprave in aktualne projekte v občini (promenado, poslovno stanovanjski objekt Gorica, evropske projekte, izobraževanje in kohezijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini).

V nadaljevanju so udeleženci srečanja spregovorili še o nekaterih drugih aktualnih temah, in sicer so izpostavili 3. razvojno os in regionalizacijo.