O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Zemljišča za gradnjo stavb

Velenje, 22. april 2014 - Mestna občina Velenje je v januarju 2014, skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin, Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb ter na podlagi veljavnega Občinskega prostorskega načrta izdelala seznam zemljišč za gradnjo stavb. Seznam je bil posredovan Geodetski upravi Republike Slovenije in je bil podlaga za izračun vrednosti nepremičnin občanov.

V marcu 2014 je Vlada Republike Slovenije sprejela predlog novel Zakona o davku na nepremičnine in Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, na podlagi katerih bi se v letu 2014 zemljišča za gradnjo stavb vrednotila enako kot druga zemljišča, noveliral pa bi se tudi Pravilnik o določitvi zemljišč za gradnjo stavb.

Ker je bil Zakon o davku na nepremičnine na Ustavnem sodišču Republike Slovenije razveljavljen, je Mestna občina Velenje na Geodetsko upravo Republike Slovenije, Območno geodetsko upravo Velenje ter na Davčno upravo Republike Slovenije posredovala spremembo seznama nepremičnin občanov, na katerem je umaknila stavbnim zemljiščem v januarju 2014 dodano oznako "zemljišče za gradnjo stavb". Geodetska uprava Republike Slovenije bi morala vrednosti teh zemljišč spremeniti in sicer na vrednost, ki je bila določena v letu 2013.

Ko bodo sprejeti novi zakonski in podzakonski akti s področja vrednotenja nepremičnin, bo Mestna občina Velenje skladno z zakonodajo pristopila k ponovni pripravi podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb. Občanke in občane bomo o nadaljnjih aktivnostih pravočasno obveščali.