O-STA

Državno tekmovanje mladih tehnikov osnovnih šol s prilagojenim programom

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se bodo v petek, 9. maja 2014, zbrali najboljši tehniki z regijskih tekmovanj mladih tehnikov šol s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom.

Namen srečanja je druženje učencev in učiteljev ter predstavitev rezultatov njihove učne dejavnosti pri pouku tehnične vzgoje, interesnih dejavnostih in drugih oblikah delovnega usposabljanja.

Učenci tekmujejo iz znanj in spretnosti obdelave gradiv, ki jih postopoma pridobivajo in utrjujejo v učnih vsebinah obveznega učnega načrta tehnike in tehnologije od 5. do 9. Razreda.

Ob ugodni motivaciji učenci na tekmovanju doživljajo uspeh in si krepijo pozitivno samopodobo.

Tekmovanje poteka v naslednjih disciplinah:
1. Tekmovanje v spretnosti obdelave različnih gradiv (papir, les, kovine in tekstil)
2. Konstruiranje z zbirko Lego Dacta
3. Risanje v programu Cici CAD
4. Tehnična naloga
5. Tekmovanje za OVI oddelke (razdeljeno na OVI II. in OVI III. in IV.)

PROGRAM TEKMOVANJA petek, 9. maj 2014

- do 9.00 prihod tekmovalcev na Pedagoško fakulteto v Ljubljani
- ob 9.00 kratka otvoritev in odhod v delavnice
- od 9.30 do 11.00 tekmovanja
- ob 11.30 kosilo za vse tekmovalce in spremljevalce v menzi fakultete
- ob 12.30 tekma z letali
- ob 14.00 podelitev priznanj in nagrad najboljšim

Državno tekmovanje iz znanja kemije za dijake za Preglove plakete

Tekmovanja iz znanja kemije za dijake organiziramo že od leta 1967 Učenci osnovnih

šol tekmujejo za Preglova priznanja, dijaki srednjih šol tekmujejo za Preglove plakete.

Cilji tekmovanja iz znanja kemije so:

 širjenje in poglabljanje znanja kemije,
 primerjanje znanja med dijaki,
 popularizacija kemije,
 uporaba znanja kemije,
 odkrivanje in spodbujanje nadarjenih,
 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije,
 ozaveščanje dijakov o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter

varovanja narave in naravne dediščine.

Na šolskem nivoju se je v reševanju kemijskih nalog pomerilo 3776 dijakov in 505 si je prislužilo napredovanje na državni nivo. Tekmovanje iz znanja kemije v soboto, 10. maja 2014, ponovno gosti Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

Program dneva:

do 9:00 prihod udeležencev na fakulteto
ob 9:00 otvoritev v avli fakultete
ob 9:30 začetek tekmovanja
ob 9:30 pogovor z mentorji
ob 10:30 malica

Udeležence tekmovanja bo na otvoritvi pozdravil novi predsednik ZOTKS, prof.dr. Radovan Stanislav Pejovnik.

Vljudno vabljeni!