O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Javna obravnava prostorskih aktov

Velenje, 7. maj 2014 - V sredo, 14. maja 2014, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja Planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06) in Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Planske celote 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje.

Na javno obravnavo so vabljeni predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter zainteresirani občani.