O-STA

Teden vseživljenjskega učenja v Trzin: BODI KAR SI, KER TEGA NIHČE NE ZNA BOLJE OD TEBE

12.maja, se bo, z uvodnim dogodkom, v Trzinu začel TVU - teden vseživljenjskega učenja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja - v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja. Prireditev bo slovesno odprl gospod Anton Peršak, z govorjeno besedo pa bo nadaljeval Elido Bandelj, direktor centra za poklicno izobraževanje RS in drugi zanimivi govorci.

Rdeča nit projekta TVU, ki bo trajal skoraj dva meseca, ima sporočilo: "Bodi, kar si, ker tega ne zna nihče bolje kot ti". Organizatorji bodo mlade in mlade po srcu seznanili s pestrostjo in zanimivostjo, zlasti deficitarnih poklicev, ter jih skušali usmerjati, da sledijo sebi in svojemu srcu, ter se odločijo za poklice, ki jim bodo prinesli osebno zadovoljstvo in notranjo izpolnitev , namesto da izbirajo modne poklice.

V OKVIR

Tradicionalna vzgoja, sedanji šolski sistem in vodenje ustanov in podjetij temeljijo na ideji o večji vrednosti stopenj dosežene formalne izobrazbe, kot pa vrednosti resničnega znanja in na izpolnjevanju samega sebe in svojih potencialov. Dejstvo je, da veliko zaposlenih ne opravlja dela, ki bi si ga želeli ali bi jih zadovoljevalo. To vodi do nezainteresiranosti, apatije zaposlenih in slabih odnosov med njimi, nenazadnje pa tudi do slabe samopodobe, negativnih čustev in obnašanj v zasebnem življenju posameznikov. Dokazano je, da negativna čustva pripeljejo do stresa, depresij, poškodb in različnih bolezni. Osnovna premisa nove miselnosti je poiskati v vsakem človeku njegove sposobnosti, vrednote in jih smiselno uporabiti v delovnem procesu. Če človek dela tisto, v čemer je dober, v čemer uživa, postane delo hobi in je najbolj koristen družbi in sebi. Nova miselnost uvaja učeče se organizacije/podjetja. Učeča se organizacija ima v svojih vrstah samozavestne ljudi, ki svoje delo opravljajo v skupinah, obenem pa samostojno in odgovorno in so se pripravljeni nenehno izobraževati in svoje znanje deliti z drugimi.

V Sloveniji učečih se organizacij še ni veliko. Razlogov za to je lahko več. Večina se jih za pristop k učečim se organizacijam še ni odločila, ker so še vedno prepričane, da zaposleni bolj potrebujejo njih, kot pa obratno in organizacijske strukture še niso pripravljene spremeniti.

Koncept učeče se organizacije ne predstavlja samo drugačnega odnosa do znanja v podjetjih, temveč korenito posega v samo organizacijo, način vodenja in način razmišljanja celotnega podjetja. V njej ima management vlogo mentorja, svetovalca, spodbudnika novih idej in inovativnosti. Učeča se organizacija temelji na višji organizacijski kulturi, drugačnem načinu komuniciranja, drugačnem ravnanju z znanjem in predvsem na spoštovanju slehernega zaposlenega. Zaposleni poznajo poslanstvo svojega podjetja, so zavezani k skupnim ciljem in strategiji. Še več, strategijo in podobo podjetja ustvarjajo skupaj.

Skozi obdobje dveh mesecev bodo potekala brezplačna predavanja, ki bodo namenjena učenju za življenje, kako uskladiti poklicno in družinsko življenje, razumevanje in obvladovanje stresa, zdravemu življenju... Otvoritveni dogodek, ki ga bo popestril znani komik Vid Valič, bo tudi poučen, saj bodo različna podjetja in poklice predstavili kompetentni ljudje, ki bodo skozi svoje zgodbe povedali, kako in na kakšen način so uspeli.

Znanje in informacije so pomembni, dajejo nam moč. Dajejo nam svobodo, možnost odločanja in izbire in boljše sposobnosti za preživetje, delo in uspeh. Saj poznate tisto znano reklo: Daj lačnemu človeku ribo in sit bo en dan, naučiti ga loviti ribe in nikdar več ne bo lačen. Ta pregovor lahko prenesemo v učenje: znanje je vaše največje bogastvo, ki vam ga nihče ne more vzeti, vedno ostane z vami.

Otrok je vedoželjen, drugače ne more preživeti. Hitro in z lahkoto se uči različnih stvari in si jih tudi zapomni in uporabi, ko mu pridejo prav. Ta vedoželjnost je še vedno v vseh nas, tudi, če vam besedica učenje v prvem trenutku zbudi občutke na šolo, kjer ste se učili tudi stvari, ki vas niso zanimale, pa ste bili prisiljeni v to.

Kar je najbolj pomembno v življenju je, da se učimo in delamo tisto, v čemur smo dobri, kar nas veseli. Tisto, v čemur smo dobri in kar nas veseli, bomo vedno delali z veseljem in delo opravili odlično. V tistem bomo blesteli in se imenitno počutili v svoji koži.

Ta občutek bi radi poiskali v vas in ga spravili na dan - veselje do učenja stvari v katerih ste dobri, ki vas zanimajo. Prav vsak človek: otrok, mladenič, odrasel človek, starec... je v nečem dober, prav vsak.

V tednu vseživljenjskega učenja bi vas radi pripravili, da se poglobite vase in ugotovite v čem blestite, kaj vas veseli in začeli ali nadaljevali učenje na tem področju.

Želimo, da se prav vi najdete v enem od poklicev ali dejavnosti! Želimo, da bo to vaša življenjska pot, ki bo tlakovana z veseljem in delovnimi in osebnimi uspehi!

--> Koledar 1 in koledar 2 - kliknite na gafiko spodaj!