O-STA

Skupina Telekom Slovenije v prvih treh mesecih dosegla višje poslovne prihodke

Ljubljana, 22. maja - Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 193,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 2 % več kot v enakem obdobju leta 2013. Ob tem so čisti prihodki od prodaje za 6,5 milijona evrov oz. za 3 % presegli dosežene v enakem obdobju leta 2013, ključni kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije pa v prvem tromesečju leta 2014 presegajo načrtovane. Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v obdobju od januarja do marca 2014 je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do marca letošnjega leta ustvarila 193,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 2 % več kot v enakem obdobju leta 2013. Čisti prihodki od prodaje so, kljub zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije in prehoda naročnikov na nove, zanje ugodnejše mobilne pakete, za 6,5 milijona evrov oz. za 3 % presegli dosežene v enakem obdobju leta 2013. Čisti prihodki od prodaje so višji zaradi povečanih prihodkov od prodaje na veleprodajnem trgu, povečali pa so se tudi prihodki prodaje blaga in mobilnih storitev. V prvih treh mesecih letošnjega leta je dobiček iz poslovanja Skupine Telekom Slovenije dosegel 19,1 milijona evrov, EBITDA pa 57,7 milijona evrov. Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje dosega 29,9-odstotni delež. V Skupini Telekom Slovenije, v primerjavi z enakim obdobjem lani, beležijo tako rast števila TV-priključkov kot mobilnih uporabnikov in fiksnih širokopasovnih priključkov.

"V Skupini Telekom Slovenije nadaljujemo s procesom optimizacije poslovanja, ki zagotavlja nadaljnjo poslovno uspešnost in razvoj Skupine Telekom Slovenije. Izgradnja lastnega regionalnega optičnega omrežja, ki smo jo zaključili v minulem letu in ki predstavlja glavni potencial za rast prihodkov na področju mednarodnih veleprodajnih storitev, že prinaša prve rezultate. Z nadaljnjim razvojem konvergenčnih storitev ter s posodabljanjem in krepitvijo tako mobilnega kot širokopasovnega omrežja bomo v prihodnje še okrepili svoj položaj močnega in celovitega regionalnega telekomunikacijskega operaterja. Doseženi rezultati v prvih treh mesecih letošnjega leta so višji od načrtovanih in prepričani smo, da bomo cilje, ki smo si jih zastavili za letošnje leto, dosegli. Z dobrim poslovanjem pomembno prispevamo h krepitvi vrednosti družbe za lastnike," ob tem pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2014 načrtujejo 63 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 212 milijonov evrov EBITDA ter do 137 milijonov evrov naložb.