O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Okrogla miza Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Velenje, 22. maj 2014 - V četrtek, 29. maja 2014, se bo ob 18. uri v Gasilskem domu Škale (Škale 85 b, Velenje) pričela okrogla miza, ki jo bomo pripravili v okviru operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Na okrogli mizi bodo predstavniki pooblaščenega koordinatorja projekta (Komunalno podjetje Velenje) predstavili potek investicije Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Hrastovec-Cirkovce z dvema črpališčema in dvema vodohranoma ter izvajanje investicije Izgradnja vodovoda Hrastovec - sekundarni del.

Operacija Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je namenjena učinkoviti oskrbi s kakovostno pitno vodo prebivalk in prebivalcev na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Operacija, ki se delno financira iz Kohezijskega sklada Evropske unije, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda; prednostne usmeritve - Oskrba s pitno vodo.