O-STA

IPA STRATEŠKI PROJEKT BALMAS

Novembra 2013 se je pričel strateški IPA projekt BALMAS: SISTEM RAVNANJA Z BALASTNIMI VODAMI ZA VARSTVO JADRANSKEGA MORJA, ki bo trajal do konca marca 2016. Sofinanciran je s strani Jadranskega čezmejnega programa IPA in za slovenske partnerje tudi s strani Republike Slovenije. V projektu sodeluje 17 partnerjev in 7 pridruženih partnerjev iz šestih držav ob Jadranskem morju. Vodilni partner projekta je Inštitut za vode Republike Slovenije, poleg njega pa iz Slovenije v projektu sodeluje tudi Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo.

Strateški IPA projekt BALMAS obravnava zaščito pred onesnaževanjem z balastnimi vodami na območju Jadranskega morja, preprečevanje tveganj ter izboljšanje morskega in obalnega okolja. Ukvarja se s problematiko balastnih vod, ki so nujne za varno plovbo ladij, hkrati pa predstavljajo pomemben način prenosa škodljivih in patogenih organizmov. Ravnanje z balastnimi vodami je določeno z Mednarodno konvencijo za nadzor in ravnanje z balastnimi vodami in usedlinami (BMW konvencija; 2004), ki predstavlja globalni pravni akt za nadzor in ravnanje z balastnimi vodami po vsem svetu. Kot je zapleteno vprašanje balastnih vod, tudi izvedba BWM konvencije še zdaleč ni enostavna. Jadranske države priznavajo, da je problem balastnih vod zelo kritičen in zapleten. Pri reševanju problema balastnih vod in razumevanju potencialnih posledic za okolje je glavna ovira pomanjkanje podatkov (npr. prisotnost in invazivnost škodljivih morskih organizmov in patogenov v jadranskih pristaniščih, črpanje in praznjenje balastnih vod, odlaganje sedimenta, kemično onesnaževanje z balastnimi vodami) in znanja (npr. izhodiščna stanja in monitoring v pristaniščih, vzorčevanja balastnih vod za nadzor skladnosti, presoja tveganja za okolje, kako ravnati z neskladnimi plovili, sistem zgodnjega opozarjanja, učinkovitost sistemov upravljanja balastnih vod in ukrepov). Strateški skupni čezmejni pristop je ključen zaradi skupnega, specifičnega, ranljivega, gospodarsko pomembnega, pol-zaprtega okolja, v katerem škodljivi morski organizmi in patogeni kot tudi mednarodni pomorski promet ne morejo biti omejeni s političnimi mejami. Projekt BALMAS vključuje potrebne dejavnosti, da se omogoči dolgoročno, okoljsko in finančno učinkovito, ter za pomorski promet trajnostno izvajanje ukrepov upravljanja z balastnimi vodami na Jadranu. Tako se je v okviru projekta pričelo vzorčevanje v 12 večjih pristaniščih ob Jadranskem morju, med njimi tudi v koprskem pristanišču. Namen teh vzorčevanj je pridobiti oceno izhodiščnega stanja v posameznih pristaniščih. Temu bo sledilo vzorčevanje balastnih vod in spremljanje stanja v pristaniščih.

S projektom BALMAS se vzpostavlja čezmejni Sistem, ki bo povezoval raziskovalce, strokovnjake in odgovorne državne organe s ciljem preprečevanja tveganj za okolje in ljudi zaradi prenosa škodljivih in patogenih organizmov, na podlagi nadzora in učinkovitega ravnanja z balastnimi vodami in njimi povezanimi usedlinami v celotnem Jadranskem morju. Med drugim bo vzpostavljen Sistem zgodnjega opozarjanja ladij in pristojnih organov za varstvo okolja v primeru, da bi bili v pristaniščih identificirani škodljivi in patogeni organizmi. Sistem bo izboljšal varstvo okolja in varnost uporabnikov morja. S tem bo jadranskim državam omogočeno izvajanje zahtev Mednarodne konvencije za nadzor in ravnanje z ladijsko balastno vodo in usedlinami.

V okviru projekta BALMAS sta že bili izvedeni dve redni srečanji projektnih partnerjev, prvo januarja 2014 v Piranu in drugo aprila 2014 v Splitu. Tretje bo sledilo oktobra 2014 v črnogorskem Kotorju.

Več informacij o projektu in partnerjih ter o aktivnostih je dosegljivih na spletni strani projekta www.balmas.eu.

Podrobnosti o projektu lahko pridobite pri osebi za stike z javnostmi projekta BALMAS: dr. Vesni Flander Putrle (e-pošta: Vesna.FlanderPutrle@mbss.org).