O-STA

Prošnja za finančno pomoč za izvedbo vgradnje hidravlične invalidske dvižne ploščadi

Življenje nam nudi nešteto možnosti, življenje nas preizkuša.

Za cilje, ki jih vedno ne moremo doseči samo z močjo naše volje, potrebujemo pomoč soljudi, njihovo naklonjenost, njihovo pripravljenost, njihovo odločitev za pomoč.

Zoran Komljen iz Podlubnika 155 v Škofji Loki je poln mladostne vihravosti in želje po samostojnosti. Zadnje leto osnovne šole se mu je življenje spremenilo, ga začelo preizkušati in ga za stalno privezalo na invalidski voziček. Kot da ta preizkušnja ni bila dovolj, se je zgodilo, da je postal še hud ledvični bolnik. Trikrat na teden hodi na dializo v Ljubljano.

V šol. l. 2002/03 je dijak tretjega letnika srednje šole v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine (ZUIM) Kamnik. V ZUIM Kamnik obiskuje 3. letni prilagojeni program podjetniško poslovanje, ki poteka štiri leta.

Čez teden živi v zavodu, konec tedna in počitnice pa preživi doma v enoroditeljski družini z mamo, v dvanajstem nadstropju, v Podlubniku 155 v Škofji Loki. V Društvu paraplegikov Gorenjske igra namizni tenis. Veseli se dobrih športnih dosežkov društvenih prijateljev v košarki, namiznem tenisu, atletiki, kegljanju, tenisu, šahu in spretnostni vožnji z avtomobilom.

Grajeno okolje mu onemogoča funkcionalen in urejen dostop z dvorišča do dvigala v pritličju stolpnice. Stopnic sam ne more premagati z invalidskim vozičkom.

Grajeno oviro lahko samostojno premaga le z vgradnjo hidravlične invalidske dvižne platforme ob zunanjem stopnišču stolpnice. Ocenjena vrednost vseh potrebnih del je 1.500.000,00 SIT.

Prosimo vas za vaš prispevek, za vašo pomoč, za izvedbo vgradnje hidravlične invalidske dvižne ploščadi. Odločite se za sodelovanje in prispevajte, da bo življenje Zorana Komljena lepše.

Vaš prispevek nakažite na transakcijski račun Društva paraplegikov Gorenjske številka:

07000 - 0000108633, sklic na številko 555 s pripisom: za dvigalo Komljen.

Vaš prostovoljni prispevek lahko uveljavljate kot davčno olajšavo.

Skupaj z Vami bomo uspeli.

Hvala Vam za Vašo pomoč.

Občina Škofja Loka Društvo paraplegikov Gorenjske Župan Predsednik

Igor Draksler Slavko Bračič