O-STA

Destinacija DEŽELA CELJSKA aktivna tudi v letu 2014

Celje, 29. maj 2014, Zavod Celeia Celje nadaljuje z aktivnostmi regionalnega destinacijskega managementa za promocijo turistične ponudbe 21. občin Savinjske regije tudi v letu 2014, po prenehanju financiranja s strani evropskih sredstev. Turistični ponudniki so se v okviru destinacijske blagovne znamke DEŽELA CELJSKA letos predstavili že na več poslovnih dogodkih in sicer: sejem ALPE ADRIA v Ljubljani, sejem Place2Go v Zagrebu, sejem TURIZMA v Novem Sadu in v prejšnjem tednu tudi na Dnevih slovenskega turizma v Zagrebu! Zavod Celeia Celje tako uspešno krmili Deželo Celjsko že četrto leto zapored in dokazuje, da je z uspešno organizacijo in dobrim timskim delom mogoče ustvariti tudi učinke na podlagi povezovanja v turizmu. RDO Dežela Celjska je ena izmed destinacijskih organizacij v Sloveniji, ki dejansko izvaja promocijske aktivnosti za svoje turistične ponudnike.

Z oktobrom 2013 so se evropski projekti slovenskih regionalnih destinacijskih organizacij (v nadaljevanju RDO) zaključili. Uspešno delovanje RDO Dežela Celjska v obdobju triletnega projektnega izvajanja na osnovi pogodbe z MGRT (2011-2013), je prepričalo tako župane 21. občin (Celje, Laško, Dobrna, Vojnik, Štore, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Vransko, Braslovče, Tabor, Polzela, Prebold, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Šentjur) kot tudi turistično gospodarstvo, da v letu 2014 podpre delovanje na ravni skupnega destinacijskega trženja. Osnova za delovanje v letu 2014 so podpisane pogodbe o partnerskem sodelovanju za izvajanje aktivnosti v okviru destinacijskega managementa za turistično območje " Dežela Celjska " , tako s strani občin kot tudi velikega turističnega gospodarstva (terme). Sredstva, ki jih omenjeni partnerji namenijo za RDO Dežela Celjska, se v celoti namensko porabijo za izvajanje Programa Dela za leto 2014, ki ga potrjuje Upravni odbor DEŽELE CELJSKE. Strošek dela zaposlenih na Zavodu Celeia Celje v okviru RDO Dežela Celjska ne bremeni teh sredstev.

Dokument PROGRAM DELA 2014 je pripravila PROJEKTNA SKUPINA ZA NAČRTOVANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI (člani so vodje prodaj vključenih term/zdravilišč: GH Sava Rogaška d.o.o., Rimske terme, Thermana, Terme Dobrna, Terme Olimia, Terme Zreče in predstavnica Zavoda Celeia Celje) kot tudi PROJEKTNA DELOVNA SKUPINA v kateri so članice subregij OSREDNJE CELJSKO (Zavod Celeia Celje), SPODNJESAVINJSKO (ZKŠT Žalec), DRAVINJSKO (TIC Slovenske Konjice in LTO Zreče); OBSOTELJE & KOZJANSKO (RA Sotla in RA Kozjansko). Poudarek v Programu dela za leto 2014 je na udeležbi na sejmih in ostalih promocijskih dogodkih doma in v tujini (primarni trgi: Avstrija, Italija Hrvaška, Srbija).

V letu 2014 se je destinacija DEŽELA CELJSKA predstavila na naslednjih promocijskih dogodkih:

LJUBLJANA, Sejem Alpe Adria, Turizem in prosti čas 2014, 29. 1. do 1. 2. 2014

Destinacija DEŽELA CELJSKA se je predstavila na skupnem razstavnem prostoru v velikosti 36m2. Razstavni prostor je bil opremljen v skladu z vizualom destinacije DEŽELA CELJSKA. Vsak dan so svojo ponudbo predstavile terme/zdravilišča, po posameznih dnevih pa so se promovirale še manjši turistični ponudniki iz posameznih subregij (Ekomuzej Obiskovalce sejma je animirala Sofija Hess - partnerica Alfreda Nobela, ki je omenjeno gospo spoznal v Celju!

Na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti čas se je letos predstavilo 322 ponudnikov turističnih storitev in 12 držav, v štirih dneh pa je sejem obiskalo 14.800 ljudi.

HRVAŠKA, ZAGREB, Sejem Place2GO, 14. 3. - 16. 3. 2014

V času od petka, 14. marca, do nedelje, 16. marca 2014, se je na Mednarodnem turističnem sejmu PLACE2GO v Bočarskem domu v Zagrebu na 18m2 skupnega razstavnega prostora že drugo leto predstavljala tudi Regionalna turistična destinacija Dežela Celjska. Na sejmu, ki so se ga udeležili različni ponudniki storitev, je bilo letos izkazano veliko zanimanje za destinacijo DEŽELA CELJSKA tako s strani obiskovalcev kot tudi s strani strokovne javnosti, kot primera dobre prakse vodenja regionalne turistične destinacije in uveljavljanja blagovne znamke destinacije. Razveseljivo za vse razstavljavce destinacije je tudi dejstvo, da je bil razstavni prostor vse dni sejma odlično obiskan. Na sejmu so bili prisotni tudi številni hrvaški mediji, ki delujejo tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju. Letošnji obisk sejma je tako pokazal, da so med gosti še vedno zelo priljubljeni wellness in počitnice oz. kratek oddih v zdraviliščih, se pa vedno bolj zanimajo tudi za obiske drugih atrakcij - gradov, muzejev, etnološke dediščine in predvsem pristno kulinariko s poudarkom na lokalnih specialitetah. Tako prebivalci Zagreba, ki leži v neposredni bližini Dežele Celjske, v destinaciji prepoznavajo zanimivo izbiro oz. alternativo za dnevni izlet.

SRBIJA, NOVI SAD, sejem TURIZMA, 10. 4.-14. 4. 2014

Na sejmu Turizma v Novem Sadu se je RDO Dežela Celjska letos predstavljala tretjič zapovrstjo. Tudi letos so se na skupnem razstavnem prostoru vsak dan predstavljale terme/zdravilišča, ki skupno ustvarijo več kot 90% nočitev v destinaciji Dežela Celjska. Poleg velikega turističnega gospodarstva se je podrobneje predstavila tudi ponudba Obsotelja - predstavnika Muzeja na prostem Rogatec in RA Sotla sta lokalno ponudbo in tradicijo približala obiskovalcem sejma skozi simpatične animacije - igranje na nunalce. Subregija SPODNJESAVINJSKO je z ureditvijo stojnice s hmeljem poudarila zgodovino pivovarstva in opozorila na ostale turistične atrakcije v subregiji. Pivovarna Laško je podarila sod piva s katerim smo prijazno pogostili obiskovalce drugi dan sejma.

HRVAŠKA, ZAGREB, Dnevi slovenskega turizma, Trg Bana Jelačića, 20. 5. do 21. 5. 2014

V prejšnjem tednu smo se v sklopu najema 5. predstavitvenih hišk znova predstavljali skupaj kot destinacija DEŽELA CELJSKA - sodelovalo je vseh 6 term vključenih v destinacijo kot tudi lokalna turistična ponudba - ZKŠT Žalec, Mesto Celje, Muzej na prostem Rogatec, STIK Laško, Kozjanski park, Hiša vin Emino in LTO Podčetrtek. Obisk dogodka na trgu Bana Jelačića je bil odličen, predvsem prvi dan ko so za program poskrbeli člani orkestra Pustotnik, ki je za oder uporabil kar avtobus I FEEL SLOVENIA.

Ostale aktivnosti v okviru RDO Dežela Celjska: v okviru destinacijskega managementa izvajamo poleg organizacijskih in koordinacijskih aktivnosti tudi razvojne aktivnosti. Pripravili smo koncept KROŽNIH POTOVANJ, v izdelavi so predlogi za tematske pakete in vzpostavitev rezervacijskega sistema na www.dezela-celjska.si. V mesecu juniju bomo izvedli še študijsko turo za predstavnike domačih medijev, ki se bo predvidoma odvijala od 4. do 6. 6.2014 in se udeležili LJUBLJANSKE VINSKE POTI.

Nedefiniran status RDO- jev v Sloveniji:

V okviru RDO DEŽELA CELJSKA smo gostili tudi I. delovno srečanje vseh slovenskih RDOjev, dne 27. 3. 2014, v Celjskem domu na Krekovem trgu. V okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij (RDO) iz leta 2010 se je v Sloveniji formiralo 14 RDO-jev, ki delujejo znotraj različnih organizacij (zavodi za turizem, regionalne razvojne agencije ). Kot projekti so RDO-ji večinoma zaključeni, vsak RDO pa se po svoje trudi nadaljevati z izvajanjem aktivnosti destinacijskega managementa za svoje območje. Pri tem se soočamo z velikimi težavami, predvsem glede statusa, vloge in financiranja RDO-jev kot institucij. Na srečanju so predstavniki 10. RDO-jev izrazili svoja mnenja, ki smo jih v obliki sklepov podali na MRGT k želji za sklic sestanka, kjer bi se pogovorili o nadaljnjem delovanju, vendar žal do danes nismo prejeli nobenega odgovora.

Več informacij: Urša Dorn, Svetovalka za turizem, ursa.dorn@celje.si, 00386 41 608 655.