O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Nadomestne volitve za državnega svetnika

Velenje, 29. maj 2014 - Danes bodo v sejni dvorani Mestne občine Velenje ob 16. uri potekale nadomestne volitve za predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije.

Nadomestne volitve se bodo izvedle v 6. volilni enoti, ki obsega območja občin Luče, Šmartno ob Paki, Mozirje, Velenje, Gornji Grad, Šoštanj, Ljubno ob Savinji in Nazarje. Volilni zbor volilnega telesa predstavlja 15 elektorjev, ki so jih izvolili sveti prej naštetih občin.

Mestna občine Velenje ima 7 elektorjev, Občina Šoštanj ima 2 elektorja, občine Luče, Šmartno ob Paki, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Nazarje pa po enega elektorja.

Elektorji bodo na današnjih nadomestnih volitvah glasovali o enem kandidatu za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov Bojanu Kontiču.