O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Tudi velenjski svetniki pomagajo prizadetim v poplavah

Velenje, 29. maj 2014 - Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča so se tudi članice in člani Sveta Mestne občine Velenje v korist prizadetim v poplavah na območjih Bosne in Hercegovine ter Srbije odrekli izplačilu sejnin 27. seje Sveta Mestne občine Velenje, ki je bila v torek, 27. maja 2014, v višini 5.968,49 evrov.

Mestna občina Velenje je s Sklepom o pomoči partnerskim in prijateljskim mestom v Srbiji ter Bosni in Hercegovini odprla novo proračunsko postavko Humanitarna pomoč partnerskim in prijateljskim mestom v višini 30 tisoč evrov, ki bo namenjena za nakup najosnovnejših pripomočkov (prehranski paketi, odeje, sanitarni material, agregati, ipd).

Na podlagi izjav članic in članov Sveta Mestne občine Velenje bomo neto znesek sejnin, ki svetnikom pripada na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles, občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, namenili za humanitarno pomoč partnerskim in prijateljskim mestom.