O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Zaključna faza operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini"

Velenje, 3. junij 2014 - V letu 2012 začeta izvedba operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini" se zaključuje. Gre za projekt, v okviru katerega smo v Šaleški dolini zgradili 8 km nove kanalizacije in črpališče ter tako sklenili omrežje.

Na kanalizacijo bodo priključeni objekti, v katerih živi 616 prebivalcev. Tako se bo povišal delež opremljenosti naselij s kanalizacijo, zmanjšale pa se bodo emisije onesnaževal v površinske vode. To je nujno zaradi majhne vodnatosti Pake, ki je glavni vodotok v Šaleški dolini.

V Velenju in Šoštanju je izgradnja že zaključena.


Za kanalizacije Šalek-Paka levi breg, Podkraj-območje Ring, ter Gorica-Zgornji Šalek so uporabna dovoljenja že izdana. Kanalizacija Straža je zaključena in je v fazi pridobitve uporabnega dovoljenja.

V Šoštanju so za kanalizacije Koroška cesta v Šoštanju, Metleče (2. del) in Florjan (Mlakar) prav tako uporabna dovoljenja že pridobljena. Zgrajena je tudi kanalizacija Skorno-Florjan, ki je prav tako v fazi dopolnitve dokumentacije pred izdajo uporabnega dovoljenja.

Konec oktobra 2013 je komisija Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije prvič preverila dokumentacijo o poteku operacije in njeno usklajenost z doslej izvedenimi deli na terenu. Po zaključeni kontroli so podali pozitivno mnenje.

Operacija "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini" poteka v skladu s terminskim planom in z drugo dokumentacijo ter bo zaključena v letu 2014.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja - področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.