O-STA

Parlamentarne volitve 2014

Parlamentarne volitve, ki so razpisane za 13. julij 2014, morajo biti prelomnega pomena za nadaljni gospodarski razvoj, za bistveno zmanjšanje brezposelnosti, zlasti mladih, za krepitev socialne in pravne države, pa tudi za izboljšanje demokratičnih odnosov v družbi. Zato v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije zelo pozdravljamo prizadevanje demokratičnih političnih strank in gibanj za medsebojno povezanost in sodelovanje pred volitvami in za koalicijo po volitvah. Pri tem pričakujemo trdno in lojalno povezovanje brez egoističnega soliranja, ki bo omogočilo učinkovito delovanje nove vlade in parlamenta do konca štiriletnega mandata. Bistvena podlaga za takšno koalicijo je množična volilna udeležba in izvolitev poštenih in sposobnih poslank in poslancev, ki sami ali njihove stranke niso obremenjeni s kaznivimi dejanji ali utemeljenimi očitki korupcije, pa tudi ne z nestrpnostjo, zdraharstvom, aferaštvom, razkopavanjem preteklosti in drugimi nekulturnimi dejanji. In sposobni morajo biti spoštovati suverenost in uveljavljati dostojanstvo države ter njenih institucij doma in v tujini.

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije še posebej želimo, da bi bili izvoljeni državljani(ke), ki imajo spoštljiv odnos do slovenske zgodovine, še zlasti do velike vloge narodnoosvobodilnega boja med II. svetovno vojno v veliki zavezniški antihitlerjevski koaliciji kot stvarne podlage slovenske državnosti.

Volitve so praznik demokracije. Pojdimo na volitve in s tem prispevajmo k boljšim razmeram v družbi in državi.

V Ljubljani, 3.6.2014

Predsedstvo Zveze združenj

borcev za vrednote NOB Slovenije