O-STA

Sporočilo za javnost

Spoštovani novinarji in cenjeni uredniki! Pošiljamo vam sporočilo za javnost v zvezi s predstavitvijo publikacije TOGETHER, avtorjev dr. Zdenka Čepiča, dr. Martina Premka, dr. Blaža Torkarja in dr. Gorazda Bajca, ki jo bo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije predstavila v sklopu udeležbe na prireditvi ob 70. obletnici izkrcanja v Normandiji.

Ljubljana, 3. junij 2014 Zavezništvo kot sodelovanje v skupnem vojaškem boju je bilo izražanje podpore, zlasti vojaške, moralne in tudi politične v prizadevanju tistemu, ki se je boril proti istemu sovražniku. Zavezništvo pa ni imelo v nasprotju s kolaborantstvom kakršno je bilo značilno v drugi svetovno vojni značilnosti odnosa med gospodarjem in nekom, ki mu je podrejen in od njega odvisen v vseh ozirih. Zavezništvo ni bilo zavetništvo. Šlo je za sodelovanje bolj ali manj enakovrednih sodelavcev v skupnem boju proti skupnemu (dr. Zdenko Čepič v predgovoru k publikaciji)

ZZB za vrednote NOB Slovenije bo v četrtek, 5. junija ob 10. uri v muzeju novejše zgodovine predstavila novo publikacijo, v kateri bo predstavljena druga svetovna vojna na jugoslovanskem prostoru in sodelovanje slovenske partizanske vojske z zavezniškimi silami.

Publikacija je razdeljena v tri sklope: Značaj druge svetovne vojne, osvobodilnega boja v Jugoslaviji in zavezništvo; Slovenski prostor kot bojevališče : razvoj slovenske partizanske vojske in njena vojaška; Sodelovanje slovenskih partizanov in zaveznikov.

Publikacija bo predstavljena v sklopu odprave uradne veteranske delegacije ob 70 letnici izkrcanja v Normandiji, kamor se bo delegacija odpravila v petek 6. junija. Slovenski partizani pri izkrcanju neposredno niso sodelovali, a je bil njihov boj na slovenskem ozemlju zelo pomemben tudi za pripravo operacije "Overlord": Slovensko ozemlje je dodatno pridobilo na geopolitičnem pomenu leta 1944, ko so Anglo-Američani pripravljali vèliko izkrcanje v Normandiji (operacija "Overlord"). Tedaj je bilo tudi najbolj aktualno, da se pozornost Nemcev preusmeri drugam po Evropi. Način za to so bile sabotaže na železnicah. V obsežnem načrtu marca 1944 o strateških ciljih, ki bi jih bilo treba uničiti, sta bila med prioritetami ponovno Zidani Most in pa povezava med Ljubljano in Hrvaško. Konec maja 1944 je SOE poslala misiji "Crayon", ki je delovala na Primorskem, navodila, v katerih je bilo zapisano, da na območju partizanskega 9. korpusa tečejo pomembne železniške proge, ki so najpomembnejša vez med Italijo in Nemčijo. Le nekaj dni pred zavezniškim izkrcanjem v Franciji, naj bi se torej še bolj stopnjeval pritisk na nemške komunikacije. (dr. Gorazd Bajc v publikaciji Together)