O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje

Velenje, 17. junij 2014 - Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje smo ustanovili v letu 2009, ker želimo koordinirano voditi dobrodelne aktivnosti za pomoč socialno ogroženim posameznikom, družinam in skupinam.

Dejavnost odbora je zelo široka. V letošnjem letu je odbor skupaj razdelil 8.430 evrov. 3.000 evrov so namenili za nakup šolskih potrebščin, ki jih bo med socialno ogrožene otroke razdelil Območni odbor Rdečega križa Velenje, dodatnih 3.000 tisoč evrov pa je odbor namenil Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok na morju.

Na podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene je trenutno le še 15.252,72 evra. V mesecu maju je bila oblikovana delovna skupina za pripravo dobrodelne prireditve, na kateri se bodo zbirala sredstva za materialno ogrožene posameznike in družine s stalnim ali začasnim prebivališčem v mestni občini Velenje. S prireditvijo, ki bo predvidoma v jesenskem času, želimo zagotoviti dodatna sredstva na podračunu za dobrodelne namene, saj bodo sicer do konca leta pošla.

Vabimo vse občanke in občane, ki lahko in želijo pomagati, da nakažejo svoj prispevek na podračun Mestne občine Velenje za dobrodelne namene št: SI56 0133 3600 0000 925 in s tem tudi sami prispevajo za pomoč družinam in posameznikom v naši lokalni skupnosti.