O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Redne volitve v občinske svete, svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter redne volitve župana v Mestni občini Velenje

Velenje, 26. junij 2014 - V torek, 24. junija 2014, je Državni zbor Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 47., objavil Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08 in 83/12), 21. člena Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/08) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB-1, 26/07 in 18/08) razpisuje tudi redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014. Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti vodi in izvaja Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje.

Mestna občina Velenje šteje 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti, ki so pomemben segment pri sprejemanju odločitev, saj sodelujejo z občinsko upravo ter soodločajo pri pripravi proračuna.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje