O-STA

SZJ Mestne občine Velenje: Mestna občina Velenje podpira zaposlene v Premogovniku Velenje

Velenje, 1. julij 2014 - Zaradi trenutnih razmer v Premogovniku Velenje, ki so zaposlene spodbudile k spontani stavki, so se svetnice in svetniki na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje na pobudo svetnika Srečka Meha odločili za razširitev dnevnega reda seje in na sejo povabili predsednika Uprave Premogovnika Velenje Ivana Pohorca.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje Ivan Pohorec je povedal, da je bil za včeraj ob 19. uri napovedan sestanek uprave Premogovnika Velenje in obstoječega stavkovnega odbora z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne Blažem Košorokom.

Zaradi neupoštevanje kolektivne pogodbe in sporazuma, ki so ga sklenili marca letos, je generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne Blaža Košoroka ob prihodu pričakalo prb. 350 rudarjev, ki so se želeli udeležiti sestanka. Na njem so tudi postavili svoje zahteve po spoštovanju kolektivne pogodbe in zahtevali, da mora uprava Premogovnika Velenje v dogovoru z vodstvom HSE zagotoviti, da bodo v ceni premoga zajeti vsi stroški, ki nastanejo pri ali zaradi izkopa in da se cena premoga zviša na 3,25 EUR/kJ. Ker do 21.40 ure, ko bi morala tretja izmena na delo v jamo, odgovora niso prejeli, so delavci začeli s spontano stavko.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje uradnih zahtev od stavkajočih še ni prejel, saj pravkar potekajo izvolitve predstavnikov v nov stavkovni odbor. Povedal je tudi, da je Premogovnik Velenje v resnično kritični situaciji in, če se ne poveča cena premoga, podjetje ne bo preživelo.

V Mestni občini Velenje se seveda zavedamo resnosti položaja in podpiramo zaposlene v Premogovniku Velenje za dokončno ureditev njihovega statusa. Brez Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj zanesljive in stabilne oskrbe potrošnikov s cenovno konkurenčno električno energijo v Sloveniji ni mogoče udejanjiti. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in Svet Mestne občine Velenje podpirajo stavkajoče rudarje v zahtevah o spoštovanju kolektivne pogodbe, ureditvi cene premoga in o ureditvi razmer znotraj Holdinga Slovenske elektrarne. Velenje in Šaleška dolina sta v preteklosti zaradi rudarjenja in proizvodnje električne energije plačala velik davek. Vodstva Holdinga Slovenske elektrarne, Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj si morajo prizadevati za sanacijo razmer, nastalih v energetskih podjetjih in premogovništvu Slovenije.

Prav tako vas obveščamo, da bo jutri, v sredo, 2. julija, od 8. ure dalje v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, 3320 Velenje) potekala skupna izredna seja občinskih svetov Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Razlog za sklic izredne seje je aktualno dogajanje v Premogovniku Velenje.

Na skupni izredni seji bomo obravnavali Stališče Svetov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki do stavke v Premogovniku Velenje.

Na izredno sejo smo povabili ministra za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije Sama Omerzela in vodstva Holdinga Slovenske elektrarne, Premogovnika Velenje ter Termoelektrarne Šoštanj. Na seji se nam bodo prav tako pridružili predstavniki zaposlenih Premogovnika Velenje in njihov stavkovni odbor.