O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Dodelitev sredstev na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Velenje, 3. julij 2014 - Mestna občina Velenje je v mesecu aprilu 2014 objavila Razpis o sofinanciranju programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v mestni občini Velenje v letu 2014.

Na javni razpis je 26 prijaviteljev pravočasno vložilo 30 programov/projektov. Dvanajst vlog ni bilo popolnih, zato smo vlagatelje pozvali, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Vloge do konca roka ni dopolnil en vlagatelj. Vse vloge so bile ovrednotene glede na merila, objavljena v razpisni dokumentaciji.

Komisija je razdelila 12 tisoč evrov, namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in zdravstvenega varstva.

Sredstva smo namenili pomoči našim občankam in občanom v naslednjih organizacijah:

- Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Maribor (Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo);

- Društvo paraplegikov JZ Štajerske (Posebni socialni program paraplegikov);

- Društvo Debra Slovenija (Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi hiperkaloričnih napitkov ter sodobnih oblog);

- Društvo distrofikov Slovenije (Program osebna asistenca);

- Društvo distrofikov Slovenije (Neodvisno življenje distrofikov);

- ŠENT Ljubljana (Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje);

- Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline (Zdravo življenje za zdravje kosti);

- Društvo za boj proti raku Velenje (Več znanja - manj raka);

- Šaleški koronarni klub (Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov - članov Šaleškega koronarnega kluba);

- Inštitut VIR, Celje (Preprečevanje odvisnosti in socialna rehabilitacija uporabnikov drog);

- Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Celje (Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida);

- Društvo cerebralne paralize Sonček, Celje (Terapija s pomočjo konja);

- Društvo cerebralne paralize Sonček, Celje (Igre v vodi in učenje plavanja po Hallywicku);

- Društvo cerebralne paralize Sonček, Celje (Terapevtska kolonija s šolo za starše);

- Društvo Projekt Človek, Ljubljana (Program Projekt Človek - program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb ...);

- Društvo psoriatikov Slovenije, Maribor (Več za zdravo življenje človeka s psoriazo);

- Društvo invalid Konovo (Pomoč invalidom);

- Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline (Ohranjanje psihosocialnih sposobnosti invalidov ...);

- Klic upanja, Celje (Psihosocialna pomoč osebam v stiski);

- Društvo revmatikov Slovenije (Program rehabilitacije, ohranjanja psihofizičnega zdravja, svetovanja in izobraževanja revmatikov ...);

- Društvo Sožitje Velenje (Bogatenje kvalitete življenja);

- Društvo prijateljev mladine Levi breg Velenje (Čebelarjenje in zeliščarstvo);

- Društvo prijateljev mladine Levi breg Velenje (Zamenjevalnica dobrin);

- Društvo rejnic celjske regije, Celje (Letovanje rejniških družin v Izoli);

- Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov, Celje (Izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih in dializnih bolnikov);

- Slovensko društvo za celiakijo (Usposabljanje bolnikov s celiakijo za aktivno življenje);

- Rejniško društvo Slovenije, Lendava (Socialno vključevanje ranljivih skupin);

- Ustanova Mali vitez, Ljubljana (Psihosocialna rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka);

- Društvo Feniks, Celje (Zdravi in vitalni);

- VID, Velenje (Skupine starejših ljudi za samopomoč).