O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Župani Šaleške doline pričakujejo od predsednice vlade hitro in primerno ukrepanje v zvezi s stavko v Premogovniku Velenje

Velenje, 3. julij 2014 - V Šaleški dolini danes praznujemo praznik rudarjev, ki pa je letos, žal, zaznamovan s stavko rudarjev v Premogovniku Velenje.

Župani Šaleške doline so že včeraj na skupni izredni seji občinskih svetov Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki izrazili popolno podporo stavkajočim rudarjem.

V Mestni občini Velenje nas razmere v Premogovniku Velenje že nekaj časa skrbijo. Glede na trenutno dogajanje oz. spontano stavko velenjskih rudarjev, je nujno potrebno zagotoviti normalno poslovanje tako v Premogovniku Velenje kot tudi v Termoelektrarni Šoštanj. Župani Šaleške doline zato zahtevajo, da se spoštuje in udejanji sporazum, podpisan 21. marca 2014 (sporazum pošiljamo v priponki, stran 2). Sporazum so podpisali Uprava Premogovnika Velenje, Sindikat Premogovnika Velenje in generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, župan Občine Šoštanj Darko Menih in župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, so danes predsednici Vlade Republike Slovenije Alenki Bratušek poslali dopis, v katerem jo pozivajo k hitremu in primernemu ukrepanju (dopis pošiljamo v priponki).

Od lastnika Premogovnika Velenje in njenega upravljavca Holdinga Slovenske elektrarne v Šaleški dolini pričakujemo odgovorno ravnanje. Holding Slovenske elektrarne je bil ustanovljen z namenom, da zagotavlja stabilno delovanje vseh družb v skupini ter dolgoročno stabilno oskrbo Slovenije z električno energijo. Brez Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj to seveda ne bo možno.

Župani vseh treh občin danes še enkrat izrekajo podporo rudarjem in jim čestitajo ob njihovem stanovskem prazniku.