O-STA

Telekom Slovenije prisluhnil potrebam svojih uporabnikov in ponudbo HT internet za prenos podatkov med gostovanjem na Hrvaškem dvignil na 30 GB mesečno

Ljubljana, 3. julija - V Telekomu Slovenije so prisluhnili potrebam in željam svojih uporabnikov in z današnjim dnem ponudbo HT internet nadgradili tako, da uporabnikom za 10,90 evra mesečno v obdobju od 1. 7. do 30. 9. med gostovanjem na Hrvaškem omogočajo 30 GB prenosa podatkov pri polnih prenosnih hitrostih. Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko storitev HT internet vklopijo zelo preprosto, brez obiska prodajnega mesta, in sicer tako, da pošljejo SMS z vsebino HT internet na 1918. Uporabnikom, ki so storitev HT internet vklopili v juliju po dosedanjih pogojih (1 GB prenosa podatkov mesečno), bo samodejno omogočena uporaba 30 GB prenosa podatkov pri polnih hitrostih.

Naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko storitev HT internet vključijo ali izključijo s poslanim sporočilom SMS. Za vklop pošljejo sporočilo SMS z vsebino HT internet na številko 1918, za izklop pa na isto številko sporočilo z vsebino HT internet NE. Po vklopu je storitev aktivna vse do preklica, vendar najdlje do 30. septembra letos.

Storitev HT internet naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije omogoča neomejen prenos podatkov v mobilnem omrežju operaterja Hrvatski Telekom (mobilno omrežje z imenom HR-CRONET ali T-Mobile HR), zato uporabnikom pri gostovanju na Hrvaškem Telekom Slovenije priporoča ročno izbiro operaterja. Po doseženi količini prenosa podatkov 30 GB stopi v veljavo princip pravične uporabe, hitrost prenosa pa se omeji na 64 kb/s. Storitev se obračuna za celotno obračunsko obdobje ne glede na datum vklopa ali izklopa storitve.

Posebna ponudba storitve HT internet za neomejeno uporabo interneta 10,90 evra na mesec velja od 1. julija do 30. septembra 2014. Navedena cena vključuje DDV.

Poslano sporočilo SMS se obračuna po veljavnem ceniku, uporabniki pa lahko storitev vključijo tudi v vseh Telekomovih centrih po Sloveniji.

V Telekomu Slovenije svojim uporabnikom za brezskrbno komuniciranje v državah EU in Balkana omogočajo tudi zakup 3- in 7-dnevnih opcij. 3-dnevni zakup mobilnih storitev EU ali Balkan v višini 5,90 evra omogoča 1.000 enot klicev ali sporočil SMS in 500 MB prenosa podatkov, 7-dnevni zakup mobilnih storitev EU ali Balkan v višini 9,90 evra pa 1.000 enot klicev ali sporočil SMS in 1 GB prenosa podatkov. Naročniki storitev vklopijo prek sporočila SMS, ki ga pošljejo na številko 1918, vanj pa vpišejo ključno besedo: EU 3, EU 7, BALKAN 3 ali BALKAN 7. Zakup velja od trenutka vklopa dalje, dan pred iztekom in ob samem izteku pa uporabnik prejme sporočilo SMS.

Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije najdete na www.telekom.si.