O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Končno poročilo nadzornega odbora

Velenje, 4. julij 2014 - Na 28. seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Velenje, ki ga je predstavila predsednica odbora mag. Borka Ćosić.

Svetnice in svetniki so v Glasilu za 28. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012, Končno poročilo o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Paka za leto 2012, Končno poročilo delovanja mestne četrti Levi breg - zahod za leto 2012, Končno poročilo o nadzoru Zdravstvenega doma Velenje za leto 2012 in Končno poročilo o nadzoru javnega naročila za mobilno telefonijo za leto 2012.

Predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Velenje mag. Borka Ćosić je povedala, da večjih nepravilnosti pri reviziji občinskega poslovanja člani nadzornega odbora niso ugotovili. Vsem članom odbora, županu in zaposlenim v občinski upravi se je zahvalila za dobro in korektno sodelovanje. Poudarila je tudi, da so člani odbora imeli odlične pogoje za delo.

Namen nadzora zaključnega računa proračuna je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje. Nadzorni odbor je podaj nekaj priporočil, ki naj bi usmerjala delovanje občinske uprave v prihodnje. Člani nadzornega odbora predlagajo, da je posebna pozornost namenjena zadolževanju, saj lahko zaradi nižjih prihodkov proračunskih sredstev pride do nedovoljenega zadolževanja. Predlagajo tudi previdnost pri izdaji poroštev iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje. Pri kreditih z najvišjo obrestno mero je potrebno stalno preverjati možnosti refinanciranja dolga ter na ta način skušati zmanjševati stroške dolga in izboljšati njegovo strukturo.