O-STA

Evropska komisija je omejila zakonito izvajanje pravic intelektualne lastnine in tako zmanjšala konkurenčnost evropske industrije

Suresnes, 9. julij 2014 - Servier je danes od Evropske komisije prejel odločbo, v kateri mu očitajo (1) sklepanje sporazumnih dogovorov, s katerimi so se končali patentni spori s petimi različnimi proizvajalci generičnih zdravil glede zdravila perindopril podjetja Servier, in (2) pridobitvi tehnologije od malih ali srednje velikih evropskih podjetij.

Evropska komisija je v svoji odločitvi podjetju Servier določila globo v višini 331 milijonov €, proizvajalcem konkurenčnih generičnih zdravil pa globo v skupni višini 96,7 milijonov € .

Lucy Vincent, Serviereva predstavnica za odnose z javnostjo, je poudarila, da "bolniki nikoli niso bili prikrajšani za perindopril. Poleg tega tudi ni bilo poskusov zadrževanja vstopa generičnih zdravil na trg. Servier je ravnal na pregleden in zakonit način, da bi zaščitil svoje patente, ki so bistvenega pomena, če želimo nadaljevati z razvojem inovativnih zdravil, ki so v korist bolnikov."

Od samega začetka omenjene preiskave in po prejetju ugovorov julija 2012 je Servier v celoti sodeloval z Evropsko komisijo. Kljub temu Servier močno nasprotuje neprecedenčni teoriji, ki jo je v svoji odločbi razvila Komisija.

Servier je Evropski komisiji predložil dokaze, da sporazumni dogovori med Servierem in proizvajalci generičnih zdravil nikakor niso zadrževali vstopa generikov na trg, ki so postali dostopni takoj po poteku patenta. Ti dogovori so bili zakonit način, s katerim so se končali dolgi, dragi in negotovi spori. Patent, ki je bil predmet preiskave, je bil validiran s strani Evropskega patentnega urada.

"Odločitev Komisije je ustvarila obžalovanja vreden precedens za industrijo, ki sloni na intelektualni lastnini. Posledica obsodbe patentnih dogovorov, ki so v skladu z zakonitim poslovanjem, so bolj tvegani in dražji patentni spori. Poleg tega obtožbe Evropske komisije o Servierevi zlorabi prevladujočega položaja temeljijo na definiciji trga, ki je omejen na eno samo zdravilo (perindopril) medtem ko antihipertenzivna zdravila vključujejo najmanj dvanajst konkurenčnih zdravil (zaviralci ACE) znotraj terapevtske skupine, v katero spada perindopril.

"Z zdravstvenega ali ekonomskega stališča je omejevanje trga na eno samo zdravilo iz tako obsežne terapevtske skupine povsem absurdno."

Poleg tega Evropska komisija meni, da je način pridobitve tehnologije, ki jo je Servier pridobil od malih ali srednje velikih podjetij, neprimeren, čeprav Komisija do zdaj še ni dokazala nobenih konkretnih negativnih vplivov na konkurenco.

Servier je razvil edinstven model upravljanja v obliki fundacije z dolgoročno vizijo vlaganja. Servier ne deli svojih dividend, v letu 2013 pa je podjetje v razvoj in raziskave vložilo več kot 27 % prometa.

"Odločba Evropske komisije proti našim pravicam intelektualne lastnine pošilja zelo slab znak različno velikim evropskim inovativnim podjetjem. Tovrstne sankcije ogrožajo predanost farmacevtskih podjetij raziskavam, kar gre v škodo bolnikov."

Proti novi neutemeljeni teoriji, ki jo je predložila Evropska komisija, bo Servier vložil pritožbo na Sodišče Evropske komisije.

Več informacij: www.servier.com


Servier Communication Department
Tel: +33 1 5572 6037
Email: presse@servier.fr