O-STA

Projekt "Čisto moje Velenje" v letu 2014

Velenje, 15. julij 2014 - Mestna občina Velenje letos že dvanajstič izvaja projekt "Čisto moje Velenje", s katerim dijakom omogočamo opravljanje počitniškega dela. Projekt letos poteka od 30. junija do 29. avgusta.

Ker želimo delo omogočiti čim večjemu številu mladih, lahko posameznik letos opravi največ 40 ur oziroma 5 delovnih dni. Počitniško delo je plačano 3 evre na uro, v vsakem terminu dela največ 25 dijakov.

Tudi letos je bilo za počitniško delo zelo veliko zanimanje, prejeli smo več kot 350 prošenj mladih, ki se želijo vključiti v projekt "Čisto moje Velenje". Predvidevamo, da bomo lahko počitniško delo omogočili vsem upravičencem, saj bomo morali vloge tistih, ki niso občani Mestne občine Velenje, zavrniti. Delo bo lahko tako opravljalo 265 dijakov.

Mladi urejajo okolico v krajevnih skupnostih, okolico šol in javnih zavodov, pomagajo varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako so pomagali pri izvedbi tradicionalnega taborjenja v Ribnem in delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, pomagajo gasilcem, v TIC-u in Mladinskem hotelu Velenje. Sodelujejo tudi pri izvajanju projektov Festivala Velenje ter v krajevnih skupnostih Paka in Šentilj. Mladi delajo tudi v čolnarni ob Velenjskem jezeru in sodelujejo pri nadzoru na otroških igriščih.

Temeljni cilji projekta "Čisto moje Velenje" so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme.

V Mestni občini Velenje si tudi sicer s številnimi aktivnostmi in čistilnimi akcijami skozi vse leto prizadevamo, da bi bilo mesto čisto, urejeno in prijetno za bivanje. Zato tudi vse občanke in občane pozivamo, da nam pri tem pomagajo in tudi sami prispevajo k vzdrževanju urejenosti.