O-STA

Obnovljena streha in fasada Fišerjeve kapele

Velenje, 16. julij 2014 - V teh dneh smo dokončali sanacijo strehe in fasade na Fišerjevi kapeli, ki stoji ob Tomšičevi cesti v Velenju. Dela v vrednosti 16 tisoč evrov so opravili delavci podjetja STRIP iz Šoštanja, ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi javnega naročila.

Po strokovni oceni Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, Enota Celje, je Fišerjeva kapela izredno kvaliteten primer danes redko ohranjenih grobnih kapel. Zaradi poškodovanosti strehe in s tem ogrožanja varnosti mimoidočih, je bila nujna takojšnja sanacija objekta.

Z obnovo smo ustavili propadanje Fišerjeve kapele in s tem ohranili kvaliteten objekt, ki je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 10/1983), razglašen za kulturni spomenik.