O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Promenadi uporabno dovoljenje

Velenje, 23. julij 2014 - Mestna občina Velenje je od Upravne enote Velenje minuli teden prejela uporabno dovoljenje za promenado. Pridobili smo uporabno dovoljenje za prestavitev komunalne infrastrukture, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter uporabno dovoljenje za preurejeno promenado na območju Trga mladosti, ki obsega novo parkirno hišo, promenado, most čez reko Pako, urejene brežine reke Pake ter priključke na javno infrastrukturo.

Komisija za tehnični pregled je ugotovila, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo ter s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, da je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi ter da so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. Komisija je na tehničnem pregledu ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja.

V novi dvoetažni parkirni hiši bo možno parkirati od petka, 25. julija 2014, dalje. Občankam in občanom ter obiskovalcem in uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Velenje bo na voljo 140 parkirnih mest. Parkirna hiša bo sestavni del modre cone B, kjer bo parkiranje možno s plačilom parkirnine (ura parkiranja stane 40 centov) ali z nakupom abonmajev oziroma letnimi kartami. Parkirni režim bo enak kot drugod v modri coni B (parkiranje bo plačljivo ob delovnih dneh med 7. uro in 15. 30, prve pol ure parkiranja bo brezplačno, seveda pa bo potrebno čas prihoda označiti na vidnem mestu v vozilu). Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v modrih conah brezplačno in časovno neomejeno.

V pasaži parkirne hiše se bo nahajal parkomat, kjer bo možno plačati parkirnino za obe etaži.

Skupaj s parkirno hišo bomo v uporabo predali tudi javne sanitarije, ki bodo v poletnem času odprte vsak dan od 6. do 24. ure (nahajajo se pri izhodu parkirne hiše proti zdravstvenem domu).

Velenjčani so novo promenado že sprejeli za svojo ter jo uporabljajo glede na svoje potrebe. Z obnovo promenade smo pridobili tudi nov prireditveni prostor ter novo urbano opremo, ki omogoča več različnih dejavnosti (počitek, igro, ustvarjanje ...). Uradno odprtje nove promenade načrtujemo v petek, 22. avgusta 2014.