O-STA

Pismo župana Mestne občine Velenje glede ukinjanja izpitnega centra v Velenju

Velenje, 28. julij 2014 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v petek, 25. julija 2014, na Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa v Ljubljani poslal pismo, v katerem nasprotuje ukinjanju Izpitnega centra Velenje. V pismu navaja, da se v predlogu Pravilnika o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil niso upoštevali objektivni kriteriji za določitev sedežev izpitnih centrov. Župan zahteva, da se v predlog Pravilnika na seznam izpitnih centrov uvrsti Izpitni center Velenje s sedežem v Velenju.

V Mestni občini Velenje, peti največji občini v Republiki Sloveniji, bodočim voznikom lahko zagotovimo vse pogoje za izvedbo praktičnega dela usposabljanja, ki ga predvideva Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Ur. l. RS, št. 48/2011). V predlaganem izpitnem centru s sedežem v Slovenj Gradcu pa lahko zagotovijo izvajanje praktičnega dela za kategorije vozil: AM, A1, B1, B, BE in F, kar je v primerjavi z možnostjo, ki jo zagotavlja naša občina, bistveno manj.

V današnjem času je mobilnost zelo pomembna in tako rekoč nujna za zagotavljanje optimalne kakovosti življenja posameznika, zato gre pri omejevanju pravice do pridobitve vozniškega izpita za ukrep, ki je z več zornih kotov nesmotrn in nepotreben. Na podlagi zgoraj navedenega župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič zahteva ponovno preučitev zakonskih ter ostalih podlag za sprejem predloga Pravilnika, predvsem pa pravilno vrednotenje meril in pogojev za določitev sedežev izpitnih centrov v RS.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje