O-STA

Ureditev otroškega igrišča in dveh oddelkov vrtca na OŠ Šalek

Velenje, 28. julij 2014 - V Mestni občini Velenje, otrokom prijaznem Unicefovem mestu, že vrsto let posebno skrb namenjamo tudi urejanju otroških igrišč pri vrtcih, v zadnjem času pa tudi pri osnovnih šolah, kjer odpiramo nove oddelke vrtca.

V letošnjem letu smo uredili otroško igrišče pri Osnovni šoli Šalek, z manjšimi posegi na šoli pa smo v maju odprli tudi dva nova oddelka vrtca. V Vrtcu Velenje se je namreč v šolskem letu 2013/14 število vpisanih otrok konstantno povečevalo, vse od 1.339 otrok v 76 oddelkih jeseni do 1.382 otrok v 79 oddelkih v mesecu maju 2014. Prostorske kapacitete Vrtca Velenje niso več zadoščale, zato smo proste prostore v šoli preuredili v prostore za najmlajše.

Na otroškem igrišču pri OŠ Šalek smo postavili tudi eno večje kombinirano igralo in eno manjše vzmetno igralo. Igrali smo kupili od družbe Flora, d. o. o., iz Medvod, ki dobavlja priznana otroška igrala italijanskega podjetja Sarba. Peskovnik smo opremili z zaščito in senčnikom. Za igrala, zaščito in senčnik za peskovnik smo iz proračuna Mestne občine Velenje namenili sredstva v višini 17.859,57 evra, za ureditev dveh oddelkov vrtca na šoli pa 22.577,60 evra.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje