O-STA

Polletni poslovni rezultati

Datum: 21. avgust 2014

Čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije v prvem polletju na ravni doseženih v enakem obdobju lani

Ljubljana, 21. avgusta - Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta, kljub nadaljnjemu zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije in nižjim prihodkom mobilnih uporabnikov zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, dosegla 381,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je na ravni doseženih v enakem obdobju lani. Ob tem čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije ob polletju znaša skoraj 31 milijonov evrov, kar je primerljivo z enakim obdobjem lanskega leta. Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju od januarja do junija 2014 je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet družbe.

Skupina Telekom Slovenije je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 384,9 milijona evrov poslovnih prihodkov. Poslovni prihodki so, v primerjavi s preteklim letom, nižji za 3 odstotke zaradi 10,2 milijona evrov nižjih drugih prihodkov od poslovanja (v prvem polletju leta 2013 so bili izredni prihodki višji predvsem zaradi poravnav v Makedoniji). EBITDA je v prvih šestih mesecih dosegel 111,2 milijona evrov oz. 29,1-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije na dan 30. 6. 2014 pa znaša 437 milijonov evrov.

V Skupini Telekom Slovenije beležijo tako rast števila TV-priključkov kot mobilnih uporabnikov in fiksnih širokopasovnih priključkov.

"Doseženi rezultati Skupine Telekom Slovenije v prvem polletju letošnjega leta so višji od načrtovanih in prepričani smo, da bomo cilje, ki smo si jih zastavili za letošnje leto, dosegli. Gospodarsko okolje, v katerem poslujemo, je še vedno zelo zahtevno, tako da veliko pozornosti namenjamo stroškovni optimizaciji poslovanja in krepitvi sinergij med družbami v skupini, z nenehnim tehnološkim razvojem ter s posodabljanjem tako mobilnega kot širokopasovnega omrežja pa krepimo svoj položaj močnega in celovitega regionalnega telekomunikacijskega operaterja," pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Za naložbe so v Skupini Telekom Slovenije v prvem polletju namenili 101,1 milijona evrov. Pretežni del je namenjen gradnji in posodabljanju omrežij, zlasti mobilnih omrežij tretje in četrte generacije, skrajševanju lokalne zanke ter nadgradnji lokalnih bakrenih in optičnih omrežij za potrebe širokopasovnega dostopa do interneta. Med pomembnejše naložbe v Sloveniji sodi uvajanja tehnologije LTE/4G; Telekom Slovenije z omrežjem LTE trenutno pokriva več kot 60 odstotkov prebivalstva, do konca letošnjega leta pa načrtuje preko 75-odstotno pokritost.

V Skupini Telekom Slovenije za leto 2014 načrtujejo 63 milijonov evrov čistega poslovnega izida, do 212 milijonov evrov EBITDA ter do 170 milijonov evrov naložb.

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za odnose z javnostmi