O-STA

Svetovni dan turizma praznujemo tudi v Celju - v soboto vabi "turistično" Celje

Celje, 22. september 2014

Brezplačna vodenja po mestnem jedru in Starem gradu Celje, katerega obisk bo cel dan brezplačen

Celje, 22. september 2014, Zavod Celeia Celje ob Svetovnem dnevu turizma, ki bo v soboto, 27. septembra 2014 organizira brezplačno vodenje po mestnem jedru, in brezplačen voden ogled Starega gradu Celje, na katerega bodo lahko obiskovalci skozi ves dan vstopali brezplačno. Vodenji po mestu in Starem gradu Celje bosta potekali v druľbi odličnih lokalnih turističnih vodnikov, katerih edinstvena pripovedovanja navduąijo ąe tako zahtevne obiskovalce. Vodenje po mestu se bo odvijalo v soboto, 27. 9. 2014 ob 11.00. Z vodnikom se bodo udeleľenci dobili pred vhodom v Turistično informacijski center na Krekovem trgu 3. Vodenje po Starem gradu Celje se bo odvijalo v soboto, 27. 9. 2014 ob 18.00. Z vodnikom se bodo udeleľenci dobili pred vhodom v Turistično informacijski center na Starem gradu Celje. Na Svetovni dan turizma bo na stojnici v srediąču mesta, "na Zvezdi", od 10.00 do 13.00 potekala predstavitev novih turističnih vodnikov za mesto Celje in ©martinsko jezero, s katerimi na Zavodu Celeia Celje predstavljamo ponudbo naąega mesta.

Letoąnja tema Svetovnega dneva turizma je "Turizem in razvoj skupnosti", ki izpostavlja turizem kot vezni člen med različnimi skupnostmi oziroma poudarja vlogo različnih skupnosti pri udejanjanju trajnostnega razvoja turizma.

V priponki prilagamo tudi fotografijo

Fotografija iz arhiva Zavoda Celeia Celje

Več info: TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 081, e-poąta:tic@celje.si

Jerneja Kolar

Referentka za stike z javnostmi in promocijo

Krekov trg 3

3000 Celje

Slovenija

t: ++386 3 428 79 41

f: ++386 3 428 79 31

GSM: ++386 51 681 997

novice.zavodceleia@celje.si

www.celeia.info(c) Mestna občina Celje si pridrľuje vse pravice.
Sporočilo je poslovna skrivnost in je namenjeno samo navedenemu naslovniku/naslovnikom.
Če ste pomotoma prejeli to sporočilo, vas prosimo, da o tem obvestite poąiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Prosimo, da spoątujete zaupnost sporočila in ga ne berete, kopirate, objavljate oziroma kakorkoli ąirite njegove vsebine. Mestna občina Celje ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo.

(c) copyright Municipality of Celje - all rights reserved.
This message is confidential and intended solely for the addressee(s).
If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender and delete this message from your system. Please uphold strict confidentiality and neither read, copy, disseminate, nor otherwise make use of their content in any way. Municipality of Celje shall not be liable for the message if altered, changed or falsified.


Mestni kino Metropol 2014.jpg

Mestno jedro 2014.JPG