O-STA

Danes konistitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje

Spoštovani,

danes, v ponedeljek, 20. oktobra 2014, se bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) začela konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje.

Na dnevnem redu prve seje novega sklica Sveta Mestne občine Velenje so naslednje točke:

1. Seznanitev s Poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;

2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana;

3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta;

4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;

5. Slovesna prisega župana in svetnikov ter nastopni nagovor župana;

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani, in sicer na povezavi: http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav in vljudno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje