O-STA

V okviru evropskega projekta ISBE je potekala delavnica SISTEMSKA BIOLOGIJA IN NJEN VPLIV NA ZNANOST, GOSPODARSTVO, POSAMEZNIKA IN DRUŽBO KOT CELOTO, ki jo je organiziral Nacionalni inštitut za biologijo.

V petek, 17. oktobra 2014 je v prostorih nove Fakultete za računalništvo potekala delavnica z naslovom SISTEMSKA BIOLOGIJA IN NJEN VPLIV NA ZNANOST, GOSPODARSTVO, POSAMEZNIKA IN DRUŽBO KOT CELOTO. Delavnico je organiziral Nacionalni inštitut za biologijo v okviru evropskega projekta ISBE (Infrastruktura za sistemsko biologijo Evrope). Namenjena je bila širši zainteresirani javnosti. Delavnice se je udeležilo več kot 100 predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za okolje in prostor, učiteljev z vseh ravni izobraževanja, fakultet, študentov, farmacevtske industrije in medijev.

Na delavnici je bila predstavljena sistemska biologija, in sicer kot novo raziskovalno področje in tudi kot sprememba v razmišljanju. Sistemska biologija in njeno sprejetje v javnosti sta eden od ključev prihodnjega razumevanja biologije. Sistemska biologija omogoča povezovanje raziskovalnih področij, ki doslej niso imela veliko skupnega. Njen poseben interdisciplinarni značaj vključuje sodelovanje med molekulskimi biologi, genetiki, kemiki, fiziki, računalničarji in matematiki. Sistemska biologija tako omogoča zelo inovativna sodelovanja in nove pristope k reševanju pred tem neobvladljivih težav. Sistemski biologi s svojimi raziskavami posegajo predvsem na področja ved o življenju in področja, povezana z zdravjem. Cilj njihovih raziskav pa so tudi energija, okolje, proizvodnja hrane. Do zdaj je sistemska biologija dosegla največji napredek v medicini in farmacevtski industriji; v zadnjem času se uveljavlja tudi na drugih področjih. Rezultati raziskav sistemske biologije že danes nakazujejo, da bomo na njihovi podlagi lahko sprejemali informirane odločitve na področju kompleksnih bioloških vprašanj, pa naj bodo to zdravje ljudi, rastlin ali živali, okolje, varna hrana in vse povezave med njimi.

Sistemska biologija kot novo raziskovalno področje si že uspešno utira pot tudi med slovenskimi znanstveniki. Na delavnici so svoje izkušnje s sistemsko biologijo predstavili prof. dr. Damjana Rozman in doc. ddr. Jure Ačimovič z Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete UL, prof. dr. Aleš Belič s Fakultete za elektrotehniko UL in Lek d.d, prof. dr. Kristina Gruden in dr. Špela Baebler z Nacionalnega inštituta za biologijo. Prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta je osvetlil področje sintezne biologije in njeno povezavo s sistemsko biologijo.